Aktuality

Iveta Jesenská: Snažíme se zlepšit vnímání neziskových organizací

Projekt Profesionalizace neziskovek, který realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) pomáhá menším a středním neziskovým organizacím,…

Šárka Trunkátová: Dodáváme odvahu všem, kteří chtějí řešit porušování pravidel

Změnit postavení oznamovatelů nekalých jednání v ČR. To je cílem projektu, který s podporou Active Citizens Fund realizuje organizace Oživení, o. s.…

Michal Ksandr: Věříme, že náš projekt přispěje k mediálnímu ozdravění společnosti

Organizace Portus Prachatice usiluje o zvýšení mediální gramotnost u mladých lidí a o rozvoj jejich kritického myšlení. V rámci projektu Počítačoví…

Sdílení, síťování i inspirace: Setkání grantistů proběhlo on-line

Těší nás, že navzdory nelehké situaci se nám daří některé plánované akce zrealizovat. V úterý 6. 10. jsme se v on-line prostoru setkali s našimi 79…

Akce Konec regionální žurnalistiky v Čechách? proběhne v náhradním termínu

Ve středu 14. října se měla v Ústí nad Labem uskutečnit dlouho chystaná akce Konec regionální žurnalistiky v Čechách?, jejímiž hosty měli být…

Jan Polášek: Prosazujeme město, které bude mnohem zelenější, příjemnější a bude šetrné ke klimatu

Ovlivnit podobu nového územního plánu Brna tak, že v něm bude lépe zohledněna ochrana životního prostředí a nástroje zmírňování dopadů klimatické…

Kateřina Kilianová: Lze upustit od binárního vidění světa

Projekt WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti…

Dospívající si zaslouží dostatek nezkreslených informací o sexu, říká Johanna Nejedlová z organizace Konsent

Eliminovat sexuální genderově podmíněné násilí a kybernásilí a zkvalitnit sexuální výuku v ČR – to je cílem projektu, který s podporou programu…

S Hynkem Trojánkem o digitálním vyloučení a „právu na analog“

Iuridicum Remedium, z. s. (IURE) je nevládní nezisková organizace prosazující základní svobody člověka v digitálním i skutečném životě a dostupnost…

Postavit se predátorům a vyhrát. S Michaelou Stehlíkovou o projektu Za děti bez dluhů

V České republice je v exekuci přibližně 3 000 dětí. Z toho nejvíce, skoro 600, žije v Plzeňském kraji. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes…

Křest publikace Rukověť zdánlivě bezmocných

Představujeme vám novou příručku advokační práce – Rukověť zdánlivě bezmocných, kterou vydává Advokační fórum Nadace OSF. Srdečně vás zveme na její…

Chceme u dětí posilovat akční kompetence, říká Zuzana Demlová

„Jestliže nebudeme s dětmi otevřeně diskutovat, nepovedeme je k tomu, aby si dokázaly utvářet názory a následně odpovědně obhajovaly své postoje a…

Být zodpovědný za dobré vztahy s lidmi. S Barborou Týcovou o odvaze i vytrvalosti

Máte za vaším domem nevyužitý vnitroblok? Rádi byste zde vysadili zeleň a nebo poseděli se sousedy? Inspirujte se projektem Živé vnitrobloky –…

Advokační fórum Nadace OSF poskytne konzultace dalším 15 organizacím

Nadace OSF udělila podporu 15 organizacím, které se přihlásily do výzvy na poskytnutí advokačních konzultací. Tu jsme vyhlásili v dubnu v…

Co jsou otevřená data a k čemu nám mohou sloužit?

Digitalizace, otevřenost, okamžitá dostupnost informací a jejich snadné a neomezené sdílení se staly základním fenoménem dnešní doby. Otevřená data…

Hledáme koordinátora/koordinátorku programu Active Citizens Fund

Nadace OSF vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátor/ka programu Active Citizens Fund. Budete mít na starost zejména projekty podpořené v rámci…

Co říkají data z prvních výzev programu Active Citizens Fund?

  Aktivní občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Tato témata se nejčastěji vyskytují v žádostech o podporu z programu Active Citizens…

Výzva na poskytnutí advokačních konzultací

Nadace OSF vyhlašuje výzvu pro neziskové organizace a neformální iniciativy na bezplatné konzultace zaměřené na advokační práci. Výzva je vypsána v…

Ochrana klimatu, podpora dobrovolnictví i prevence násilí. Představujeme výsledky základních grantů

Program Active Citizens Fund podpoří občanskou společnost v České republice 110 miliony korun. Ve druhé grantové výzvě programu uspělo přes 60…

Chyby v systému bude dlouhodobě řešit 13 organizací občanské společnosti

Program Active Citizens Fund podpoří v České republice organizace, které zvýší mediální gramotnost dětí a seniorů, zlepší fungování veřejných úřadů…

Podpoříme první projekty věnující se systémovým změnám

Máme radost, že v programu Active Citizens Fund můžeme podpořit první projekty zaměřené na systémové změny. Změnit systém, to chce odvahu! Seznam…

Základní granty: 184 projekty posíláme do dalšího kola

V pondělí 2. prosince jsme ukončili příjem žádostí na základní granty programu Active Citizens Fund. Žádostí přišlo celkem 195, z toho 159 do Nadace…

Systémové granty: 51 projektů postupuje do dalšího kola

V pondělí 4. listopadu jsme uzavřeli výzvu na systémové granty programu Active Citizens Fund. Celkem se přihlásilo 53 z vás. Některé žádosti prošly…

Příručka a prezentace: Zvyšte dopady projektů a přihlaste se do našich výzev!

V rámci programu Active Citizens Fund proběhly v několika krajských městech semináře pro žadatele o finanční podporu. Přinášíme vám prezentaci,…

Rozdělujeme 120 milionů korun na rozvoj občanské společnosti

Každý, kdo se aktivně zapojí do dění ve své obci, koho zajímá, za co se utratí peníze z rozpočtu města, komu není lhostejné vzdělávání…

Informační semináře pro žadatele o základní granty

Ve středu 9. října začala série informačních seminářů pro žadatele o základní granty v programu na podporu aktivní občanské společnosti Active…

Rozdělujeme dalších 120 milionů korun pro neziskové organizace z celé České republiky

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Na její podporu rozdělí program Active Citizens Fund dalších 120 milionů korun,…

První setkání Advokačního fóra

Věnujete se advokačním aktivitám? Zajímá vás návrh na regulaci lobbingu, který schválila vláda, a chcete o něm mluvit s odborníky? Dovolujeme si…

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

3. září 2019 jsme vyhlásili výzvu na systémové granty. Zde je tisková zpráva, kterou jsme při té příležitosti vydali.   Občanská…

Zahajovací večírek programu Active Citizens Fund

Změn své okolí. Změn společnost. Změn systém. S odvahou. Active Citizens Fund je tady. Program, který přispěje k dlouhodobé udržitelnosti občanského…

Máme podepsáno! Program Active Citizens Fund je připraven.

12. června 2019 podepsala Nadace OSF jménem Konsorcia tří organizací Programovou dohodu a oficiálně tak zahájila program Active Citizens Fund v České…

Active Citizens Days v Oslu: Inspirace ke vzdělávání

Do naší první bleskové výzvy k účasti na setkání v Norsku se přihlásilo 29 organizací. Vybrali jsme 5 z nich. Ty se v září vydají zjistit do Osla na…

Přihlášení k newsletteru