Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

3. 9. 2019

3. září 2019 jsme vyhlásili výzvu na systémové granty. Zde je tisková zpráva, kterou jsme při té příležitosti vydali.

 

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. ​Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou konsorcia, které tvoří tři zkušené organizace: ​Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Každý, kdo se aktivně zapojí do úklidu ve své obci, koho zajímá, za co se utratí peníze z rozpočtu města, komu není lhostejné, jakým způsobem se svými občany komunikuje státní správa a jaké informace dává k dispozici veřejnosti – ti všichni tvoří občanskou společnost. Občanská společnost však zahrnuje i školy, neformální skupiny a další organizace. Většina občanů se s takovými organizacemi setká, ať už jde o volnočasové aktivity, potřebu pomoci blízkým nebo vyhledání podpory, když se v našem okolí děje něco, co sami nedokážeme zvrátit.

„Chceme zapojit občany do veřejného dění, propojovat je, sbližovat. Chceme, aby se společně podíleli na rozhodování o svém okolí. Aby byli slyšet a vidět při hájení svých práv. Chceme vysvětlovat, v čem je přínos fungující občanské společnosti,”​vysvětluje své vize ředitel Nadace OSF Robert Basch.

Neziskový sektor čelí v České republice útokům z mnoha stran. Organizace se nemohou spolehnout na podporu jednotlivců či státu. Organizace občanské společnosti jsou však dnes v České republice nezastupitelné, nedílnou součástí jsou i organizace neziskové. Nejde jen o entuziasmus tam, kde jiným docházejí síly, ale především o profesionální přístup, know-how a zkušenost, kterou lidé v neziskovém sektoru mají. Neziskové organizace jsou důležité pro ty, na které se v rámci jiné podpory nedostává. V mnoha případech suplují roli státu nebo naopak fungují jako jeho hlídací psi.

„​Program na podporu neziskového sektoru je od počátku nedílnou součástí Fondů EHP a Norska. Jsem velmi rád, že v rámci aktuálního období jsme se shodli na výrazném navýšení alokace tohoto programu, která je v případě České republiky 15 milionů eur. Nastavení priorit fondu a jeho administrace zkušenými organizacemi je zárukou toho, že peníze budou vynaloženy efektivně – posílí kapacity i roli organizací občanské společnosti a pomohou navázat nová partnerství mezi našimi zeměmi​“, říká Robert Kvile, velvyslanec Norska v České republice.

Program Active Citizens Fund během následujících pěti let finančně podpoří stovky organizací. Rozdělí více než tři sta milionů korun na projekty, které usilují o transparentnější veřejnou správu, prosazují společně se znevýhodněnými skupinami jejich potřeby, přispívají k vyšší mediální gramotnosti mladých i široké veřejnosti či se zabývají životním prostředím ve vztahu ke klimatické změně.

„Vyspělost kultury společnosti poznáme podle toho, jak se chová k znevýhodněným a menšinám.
I přesto, že naše společnost v posledních desetiletích prošla velkým vývojem, je stále řada oblastí, kde je i nadále

třeba posilovat práva znevýhodněných. V oblasti sociální spravedlnosti a začleňování znevýhodněných skupin, kterou bude mít v programu na starost naše nadace, podpoříme projekty se zaměřením na rodiny s dětmi v ohrožení, oběti projevů nenávisti a předsudečného chování, migranty a azylanty a také romskou menšinu,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

První grantové výzvy byly vypsány 3. září 2019. Žádat v nich mohou neziskové organizace registrované v ČR,​které se chtějí zasadit o systémové změny na poli mediálního vzdělávání, advokačních aktivit či podpory znevýhodněných skupin. Další výzvy budou vypsány v říjnu a budou určené na projekty, které reagují na aktuální témata, rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity existujících neziskových organizací. Program je realizován v rámci ​Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

TZ 3.9.2019, Active Citizens Fund: Zahájení programu

 

 

Přihlášení k newsletteru