Tým Active Citizens Fund

Khrystyna Verbytska
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
khrystyna.verbytska@osf.cz
226 227 710

Sandra Mikulcová
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
sandra.mikulcova@osf.cz
226 227 710

Veronika Řehořková
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
veronika.rehorkova@osf.cz
226 227 736

Barbora Janoušková
koordinátorka programu, aktuálně na rodičovské dovolené
barbora.janouskova@osf.cz
226 227 729

Na kontaktní osobu Výboru dobré vůle se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením Zmocnění znevýhodněných skupin:

Hana Slunská
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
slunska@vdv.cz
605 754 826

Fond bilaterální spolupráce

Jitka Štefková
programová koordinátorka (Fond bilaterální a regionální spolupráce)
jitka.stefkova@osf.cz
226 227 706

 

PR a komunikace

Markéta Wittichová
marketa.wittichova@osf.cz
226 227 704

Ke konzultacím k žádostem o finanční podporu, využijte e-mail:
konzultace@activecitizensfund.cz

Na kontaktní osoby Nadace OSF se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením

 

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru