Tým Active Citizens Fund

Katka Nováková
manažerka programu
Nadace OSF
katka.novakova@osf.cz
603 354 364

Martina Malinová
PR manažerka programu
martina.malinova@osf.cz
226 227 749

Jitka Štefková
programová koordinátorka (Fond bilaterální a regionální spolupráce)
jitka.stefkova@osf.cz
226 227 706

Ke konzultacím k žádostem o finanční podporu, využijte e-mail: konzultace@activecitizensfund.cz

 

Na kontaktní osoby Nadace OSF se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením

Barbora Kotrčová
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
barbora.kotrcova@osf.cz
226 227 729

Michaela Vyležíková
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
michaela.vylezikova@osf.cz
226 227 736

Na kontaktní osobu Výboru dobré vůle se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením

Hana Slunská
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
slunska@vdv.cz
605 754 826

 

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru