Tým Active Citizens Fund

Adéla Nejedlá
programová manažerka, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
adela.nejedla@osf.cz
226 227 710

Veronika Řehořková
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
veronika.rehorkova@osf.cz
226 227 736

Dana Recmanová
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
dana.recmanova@osf.cz 
226 227 710

Na kontaktní osobu Výboru dobré vůle se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením Zmocnění znevýhodněných skupin:

Petra Kasalická
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
kasalicka@vdv.cz
732 684 159

Pavla Bartůňková
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
bartunkova@vdv.cz
605 754 826

Fond bilaterální spolupráce

Jitka Štefková
programová koordinátorka (Fond bilaterální a regionální spolupráce)
jitka.stefkova@osf.cz
226 227 706

PR a komunikace

Zuzana Kroupová 
zuzana.kroupova@osf.cz
778 976 644

Ke konzultacím k žádostem o finanční podporu, využijte e-mail:
konzultace@activecitizensfund.cz

Na kontaktní osoby Nadace OSF se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením

 

Přihlášení k newsletteru