Řešení stížností

Odvolání proti výsledkům formální kontroly žádosti podané v grantové výzvě programu lze podat písemně, a to do 5 pracovních dnů od vyrozumění o výsledku kontroly. O výsledku odvolání rozhoduje Výkonná rada programu a žadatel je informován e-mailem do 5 pracovních dnů od data doručení odvolání. 

Stížnosti týkající se správy projektů a implementace programu lze podat písemně odvolací komisi programu, a to do 15 pracovních dní od okamžiku zjištění či podezření na pochybení. Odvolací komise stížnost prošetří do 10 pracovních dní od přijetí stížnosti a informuje stěžovatele o výsledku a případných přijatých opatřeních (do 5 pracovních dní od prošetření stížnosti). V odůvodněných případech, kdy se jedná o složitější šetření, se doba na prošetření stížnosti prodlužuje o 5 pracovních dní.

Stížnosti na nesoulad s principy dobré správy implementace programu lze směrovat písemně přímo Kanceláři finančních mechanismů (KFM). Pokud se stížnost netýká zprostředkovatele fondu, KFM stížnost předává k šetření odvolací komisi. Pokud se stížnost týká zprostředkovatele fondu, KFM stížnost prošetří a může požádat odvolací komisi o vyjádření (při zachování diskrétnosti stěžovatele).

Stížnosti směřované odvolací komisi programu zasílejte na: stiznosti@activecitizensfund.cz.  

Výkonná rada programu: osf@osf.cz 

Stížnosti směřované KMF se podávají zde.  

Přihlášení k newsletteru