Podpořené projekty

Škola pomáhá ohroženým dětem

Název příjemce Society for All, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je podpořit školy v ČR v tom, aby uměly reagovat na potřeby ohrožených dětí a hájit jejich práva, a to prostřednictvím implementace systému PBIS, který děti aktivně…

Společně pro živou krajinu

Název příjemce Živá voda, z. s.
Kraj realizace Královéhradecký
Vytvořili jsme Model Živá krajina, ucelený step-by-step přístup k nápravě krajiny a obnovení jejího hydrologického režimu. Tento postup předáváme dále aktivním občanům jako…

Office do office

Název příjemce Aliance pro individualizovanou podporu, z.s.
Kraj realizace Praha
Hlavním cílem projektu je mít jednotné a společné nástroje pro elektronickou práci AIP.1.cíl:přejít od Google k Microsoft: přesun do cloudu (vč.využití desktopových aplikací, zjm…

Koordinace advokační činnosti studentských skupin na národní úrovni a podpora místních komunit v připojení k hnutí World Youth for Climate Justice

Název příjemce Youth, Speak Up! z.ú.
Kraj realizace Praha
Právní odpovědnost států ve věci klimatické změny je stále nejasná. Chceme, aby Česká republika podpořila žádost o udělení poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora a…

Zadržujeme vodu v krajině v CHKO Broumovsko

Název příjemce JULINKA z.s.
Kraj realizace Královehradecký
Projekt vytvoří podmínky pro to, aby obyvatelé CHKO Broumovsko mohli aktivně přispívat k nápravě vysychající krajiny (narušené průmyslovým zemědělstvím, zcelenými lány,…

Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Název příjemce Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.
Kraj realizace Praha
ASNEP, z.s je organizace, která sdružuje a zastřešuje organizace pracující ve prospěch sluchově postižených občanů nebo jejich rodičů v celé ČR. Organizace díky projektu zvýší…

Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží)

Název příjemce Khamoro o.p.s.
Kraj realizace Karlovarský
Projekt Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží) cílí na posílení postavení mladých Romů v české společnosti. Minimálně 50 participantů ve věku 15-20 let žijících ve…

Rekonstrukce stávajícího CRM systému Salesforce a implementace nových technologických řešení

Název příjemce TŘI, z.ú.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího CRM systému Salesforce, modernizace databáze dárců a veškerých dalších kontaktů organizace TŘI, z.ú. a automatizace administrativních…

Pomáháme společně a efektivně. A k tomu nám pomáhají i digitální nástroje

Název příjemce ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Kraj realizace Jihočeský
Žadatel funguje 22 let, poskytujeme provázaný komplex sociálních a návazných služeb v několika regionech, které se neobejdou bez velkého množství dobrovolnické a další pomoci a…

Posílení neziskové organizace Wikimedia ČR

Název příjemce Wikimedia Česká republika
Kraj realizace Praha
Wikimedia Česká republika se stará o rozvoj Wikipedie a dalších Wikimedia projektů. Podporujeme komunitu dobrovolných editorů tak, aby byla co nejpestřejší. Učíme psát Wikipedii…

Sedmá generace jako zabezpečený a propojený systém

Název příjemce Hnutí DUHA - Sedmá generace
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt se zaměřuje zejména na posílení zabezpečení obsahu a dat organizace, která jsou umístěna v online prostoru. Ke zlepšení obsahu a informací o svých uživatelích podpoří i…

Smart Klubíčko

Název příjemce Klubíčko Kroměříž, z. s.
Kraj realizace Zlínský
Zjednodušení a zefektivnění práce zaměstnanců Klubíčka tím, že se sjednotíme v používání a sdílení dokumentů, tabulek, kalendářů, kontaktů a dalších Google Workspace nástrojů.…

Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov

Název příjemce Educante z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Smyslem je primárně podpora při zplnomocnění a schopnosti sebeobhájství znevýhodněných občanů s cílem snižování závislosti sebeobhájců při naplňování vlastních práv…

Aktivní občan – základ fungující společnosti

Název příjemce Awen Amenca z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Pomocí projektu chceme zvýšit účast Romů v procesech plánování, řízení a monitoringu fungování samosprávy obce, zejména těch, které se týkají života a problémů jich samotných.…

Digitální Agora v Českém Brodě - strategické plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů včetně digitálních a šíření těchto postupů mezi další obce

Název příjemce Agora CE o.p.s.
Kraj realizace Středočeský
Přestože participace na místní úrovni je již zavedenou praxí, obce se potýkají s nezájmem obyvatel a samy nemají potřebné znalosti. V projektu tvorby strategického plánu Českého…

Obyčejní hrdinové - každý může přispět k ochraně klimatu

Název příjemce TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Kraj realizace Praha
Lidé v ČR se málo zapojují do ochrany klimatu. To platí i pro mladé lidi, kteří si sice přejí klima chránit, ale nevědí jak a nevěří si, že by svou činností něco zmohli. To chceme…

Přihlášení k newsletteru