Podpořené projekty

Amaro drom

Název příjemce Centrum pěstounských rodin z. s.
Kraj realizace Královehradecký
Cílová skupina projektu čelí dvojímu znevýhodnění; jde o romské děti, mladistvé a mladé dospělé žijící v náhradních neromských rodinách. Projekt si klade za cíl prostřednictvím…

Aktivně k občanství v Ústeckém kraji

Název příjemce RADKA z. s.
Kraj realizace Ústecký
Vše, co se děje kolem nás, se nás týká a my to můžeme ovlivnit. Systematicky nabízenými přednáškami, workshopy a interaktivními hrami se zaměříme na podporu “občanských”…

Společně a efektivně proti korupci 2020 - 2021

Název příjemce Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.
Kraj realizace Liberecký
Cílem projektu je zmenšení prostoru pro sofistikované korupční jednání, omezení zneužívání veřejných zakázek, a to na základě pilotního projektu v Libereckém a Ústeckém kraji.…

Za děti bez dluhů

Název příjemce TADY A TEĎ, o.p.s.
Kraj realizace Plzeňský
Na plzeňský kraj připadá nejvíce dětských exekucí z celé ČR. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes mladí dospělí lidé. Cílem naší práce je nemravně vydané exekuční tituly na…

Prázdninovka buduje síť podporovatelů

Název příjemce Prázdninová škola Lipnice, z. s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zvýšit kapacitu PŠL v oblasti komunikace a systematické práce s podporovateli. Toho dosáhneme díky lepší znalosti cílových skupin a systematickému přístupu k…

Tvorba komunity v sociálně vyloučené lokalitě Janov

Název příjemce MY Litvínov, z.s.
Kraj realizace Ústecký
Projekt reaguje na neutěšený stav komunity na území městské části Janov. Cílem je projektu je pomoci vytvořit funkční komunitní vazby, posílení kompetencí CS a její zmocňování.…

NGO Excelence

Název příjemce Nadace Neziskovky.cz
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřený na posilování stability neziskových organizací. Svou náplní nabídne dlouhodobý rozvoj fungování organizací, na který většinou chybí finanční prostředky i…

Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody Human- Centered Design

Název příjemce ŽIVOT 90
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality služeb a posílení udržitelnosti celé organizace. Využitím metody Human-Centered Design dosáhneme pozitivního dopadu na třech úrovních: -…

POZNEJ PRAVDU A ŠIŘ JI DÁL

Název příjemce ROMEA
Kraj realizace Praha
ROMEA se dlouhodobě věnuje odhalování a vyvrácení hoaxů a manipulací týkajících se Romů a také uprchlíků tak, aby veřejnost , včetně samotných Romů, měla relevantní informace.…

Rozvíjejme se společně

Název příjemce "Plán B", z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Reagujeme na potřebu organizace navýšit kapacity a zprofesionalizovat práci. Cílem je vypracovat a implementovat plán pro práci se skupinou podporovatelů – oslovení nových a…

Aktivně a společně pro klima

Název příjemce ZO ČSOP VERONICA
Kraj realizace Zlínský
Projekt posiluje občanskou angažovanost v ochraně klimatu. Cílí na místní úroveň, vyhledává aktivní občany, kteří odmítají pasivitu, jsou odhodláni chránit klima. Žadatel s…

Zodpovědnost jako nedílná součást svobody/Responsibility as an integral part of freedom

Název příjemce NESEHNUTÍ Brno
Kraj realizace Jihomoravský
NESEHNUTÍ spolu se zástupci veřejnosti ovlivní podobu nového územního plánu Brna tak, že v něm bude lépe zohledněna ochrana životního prostředí a nástroje zmírňování dopadů…

Koalice pro krajinu

Název příjemce Čmelák - Společnost přátel přírody z.s.
Kraj realizace Liberecký
Česká krajina nevzkvétá. Na vině je dlouhodobě špatné hospodaření soustředěné na momentální výnosy na úkor udržitelnosti, které ignoruje postupující klimatickou změnu a…

Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí

Název příjemce proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Cílem projektu je identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace…

Město jako prostor pro kreativní učení

Název příjemce KVAS o.s.
Kraj realizace Vysočina
Projekt navazuje na spolupráci místních kulturních organizací a škol v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou, jež ověřila metodu kreativního učení, jako efektivní nástroj v…

Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí!

Název příjemce Charita Svitavy
Kraj realizace Pardubický
Charita Svitavy se chce stát moderní a efektivní organizací, která má zpracovány interní a strategické dokumenty a silný tým. Chce posílit kompetence všech pracovníků tak, aby se…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Přihlášení k newsletteru