Podpořené projekty

Voda pro Hostím

Název příjemce Berounská zeleň z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je vytvoření alternativních odborných stanovisek pro diskuzi s městem Beroun. Odlehlá městská část Beroun-Hostim je zužován nedostatkem užitkové i pitné vody již od…

Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem

Název příjemce Jako doma - Homelike, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměřuje na komplexní potřeby žen a trans lidí bez domova a v sociální nouzi v Praze, které zažili_y komplexní trauma. Cílem projektu je, aby veřejné instituce (se…

Aliance pro individualizovanou podporu

Název příjemce Naděje pro děti úplňku, z.s.
Kraj realizace Praha
V první fázi projektu iniciujeme vznik AIiance individualizované podpory, ve které budou sdruženy nejen rodičovské, ale také profesionální organizace s podrobnou znalostí…

Voda pro Hostím

Název příjemce Berounská zeleň z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je vytvoření alternativních odborných stanovisek pro diskuzi s městem Beroun. Odlehlá městská část Beroun-Hostim je zužován nedostatkem užitkové i pitné vody již od…

Náměstí Miloše Formana lidem, ne soukromým zájmům aneb Metropolitní plán v rukou developerů a poplatných politiků

Název příjemce Chemické divadlo, z.s.
Kraj realizace Praha
Developerská skupina se v rámci revitalizačního plánu snaží prosadit vykácení sakur a výstavbu třípodlažní budovy "Brand store" v rohu náměstí Miloše Formana. Naším záměrem je…

Společně proti povodním a suchu

Název příjemce Na jedné vlně, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je adaptace místní krajiny na klimatickou změnu a snížení dopadů bleskových povodní a dlouho trvajícího sucha. Chceme zapojit místní obyvatele a společně s nimi…

Town Halls

Název příjemce U.S.Ambassador's Youth Council
Kraj realizace Praha
Town Halls je vzdělávací program obsahující interaktivní diskuzi o demokracii, bezpečnosti a svobodě s arm. gen. v. v. Petrem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem, jehož cílem je…

Simulace Evropského parlamentu

Název příjemce Mladí demokraté, z. s.
Kraj realizace Praha
Simulace Evropského parlamentu má za cíl seznámit studenty středních a vysokých škol s institucionálním fungováním Evropské unie a poskytnout mladým lidem prostor pro debatu s…

Aktivně proti digitálnímu vyloučení

Název příjemce Dobro-volně, z. s.
Kraj realizace Ústecký
V důsledku pandemie, kdy byla velmi omezena osobní setkání, jsme museli zrušit spousty dobrovolnických aktivit. Tím jsme přišli až o 40 dobrovolníků. Pomáháme především seniorům,…

Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR

Název příjemce Business & Professional Women CR z.s.
Kraj realizace Praha
Řešíme srozumitelnější komunikaci vůči členkám a veřejnosti se zájmem o problematiku genderové nerovnosti v odměňování a postavení žen v práci. Analyticky posoudíme dvě hlavní…

ProEfekt

Název příjemce Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřen na posílení digitálních kompetencí zaměstnanců v práci s MS Office 365 a vytvoření plánu pro zavedení digitálních inovací k zefektivnění vnitřních procesů…

Digitalizace nadačního fondu Loďka

Název příjemce Nadační fond Loďka
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je vytvoření aplikace a databáze, ve kterém bude NF Loďka efektivně evidovat kontakty klientů, jimiž jsou rodiny z celé ČR postižené vážným onkologickým onemocněním…

Druhý krok k ERP systému

Název příjemce Slezská diakonie
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt umožní analýzu trhu firem nabízejících ERP systémy nezávislým IT expertem s cílem usnadnění výběru vhodného produktu ERP systému pro organizaci. Slezská diakonie usiluje o…

Lepší práce s kontakty v Aperiu

Název příjemce APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství
Kraj realizace Praha
Projekt řeší obtíže při komunikaci s klienty a podporovateli Aperia, způsobené nedostatečnou prací s kontakty. Tyto obtíže snižují úspěšnost spolupráce s nimi, zatěžují pracovnice…

Digitalizace dobrovolnictví v Armádě spásy v České republice

Název příjemce Armáda spásy v České republice, z. s.
Kraj realizace Praha
Žádáme o software (SaaS) pro efektivní správu dobrovolníků a dobrovolnic v naší organizaci. Propojujeme ji s celonárodním dobrovolnickým portálem vlnapomoci.cz pro jednoduché a…

Využití digitálních nástrojů pro správu a organizaci aktivit

Název příjemce FORTO, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je zvýšení efektivity administrace přihlášek účastníků na akce a tím zvýšení jejich dostupnosti většímu počtu zájemců se současným snížením administrativní zátěže.…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Přihlášení k newsletteru