Podpořené projekty

Umělá inteligence a mediální gramotnost

Název příjemce Zvol si info z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Cílem projektu je zprostředkovat vzdělání v oblasti umělé inteligence (AI) pro členy spolku šířící mediální gramotnost (Zvol si info, z.s.) tak, aby byli schopni nabyté dovednosti…

Digitální technologie pomáhají týmu Autis Centrum, o.p.s.

Název příjemce Autis Centrum, o.p.s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt umožní získat a posílí znalosti a dovednosti pracovníků organizace Autis Centrum, o.p.s. v digitálních technologiích. V rámci projektu budou pořízeny čtyři notebooky se…

Digitalizace procesů - Restorativní škola, z.s.

Název příjemce Restorativní škola z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Díky projektu vznikne provázaný informační systém pro podpůrné procesy, obsahující správu kontaktů, pokročilý e-mailing, napojení na bankovnictví, účetnictví a kancelářské…

Digitalizace neziskové organizace Beluška - zefektivnění podpory zrakově znevýhodněných

Název příjemce Beluška z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřen na realizaci rekonstrukce a zavedení zabezpečení webových stránek www.beluska.cz, které slouží k propagaci a jako nástroj pro kontaktování a objednávání služeb…

Lepší komunikací k úspěšné mobilizaci občanské společnosti

Název příjemce Rekonstrukce státu, z. s.
Kraj realizace Praha
Veřejnost pomáhá medializovat naše témata a vytvářet tlak na politiky. Čím více lidí vidí naše klíčové sdělení, tím reálnější má dopad na zákonodárce a tedy i na prosazení…

Moderní neziskovka pracuje efektivně

Název příjemce Oblastní charita Pardubice
Kraj realizace Pardubický
Stále více si uvědomujeme důležitost efektivity práce. Rádi bychom proto pořídili licence na 4 programy – Trello (plánování), Brevo (zasílání newsletterů), Raynet (CRM nástroj) a…

Digitalizace a sdílení pro Dlaně

Název příjemce Dlaně, z.s.
Kraj realizace Zlínský
Dlaně jsou spolkem, který právě zahajuje svoji profesionalizaci. Zaměřují se na společensky naléhavé téma paliativní péče s důrazem na sociální přesah tématu. Spolek v současné…

Posílení digitalizace a automatizace procesů Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE

Název příjemce Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Kraj realizace Praha
Zaměstnanci střediska zavádí novou strategii řízení dobrovolníků a aktivní komunikaci s externími subjekty. Stávající systém je však nedostačující a touto problematikou se nikdo…

Efektivnější plánování pečovatelské služby

Název příjemce Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Předmětem projektu je nákup SW určeného pro plánování objemu a výkonu terénní sociální služby Pečovatelská služba. PS Homediss poskytuje služby na území ORP Hodonín (tj. 18 obcí,…

Posílení digitálních kompetencí

Název příjemce NePornu, z. s.
Kraj realizace Olomoucký
Cílem tohoto projektu je zlepšit online prezentaci naší neziskové organizace, přepracovat naše současné webové stránky a napojit je na CRM nástroj, díky čemuž chceme zároveň…

MaTáTa komunikuje online.

Název příjemce Rodinné centrum MaTáTa, spolek
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt je zaměřen na restrukturalizaci vnitřní IT infrastruktury a návazné řešení vnější prezentace organizace. Výstupem je zjednodušení přístupu klientů ke službám RC MaTáTa,…

Newsletter pro příznivce Toulcova dvora

Název příjemce Toulcův dvůr, z.s.
Kraj realizace Praha
V rámci projektu se zaměříme na jeden z kroků procesu budování komunity příznivců našeho spolku. Našim cílem je v rámci komunikační strategie připravit, nastavit a zprovoznit…

Office do office

Název příjemce Aliance pro individualizovanou podporu, z.s.
Kraj realizace Praha
Hlavním cílem projektu je mít jednotné a společné nástroje pro elektronickou práci AIP.1.cíl:přejít od Google k Microsoft: přesun do cloudu (vč.využití desktopových aplikací, zjm…

Souhvězdí Pallas Athény - webové stránky inovačních vzdělávacích programů

Název příjemce Vzdělávání 2030, z.s.
Kraj realizace Liberecký
Vznikne provázaný systém tematických webových stránek vzdělávacích programů organizací Vzdělávání 2030 z.s. a Restorativní škola, z.s. (případně dalších). Mikrostránky budou…

Podpora digitalizace SUKI

Název příjemce Spolek uživatelů kochleárního implantátu
Kraj realizace Praha
V současné době je správa databáze členů realizována v rámci složitých tabulek. Se stoupajícím počtem členů je jejich užívání náročné. V rámci navrhovaného projektu dojde k…

Zavedení digitálních nástrojů pro posílení vnitřních procesů Tosary

Název příjemce Tosara, z.s.
Kraj realizace Praha
Projektem chceme posílit vnitřní procesy a komunikaci v rámci organizace Tosara, prostřednictvím zavedení a využívání několika digitálních nástrojů a databází. Nástroje zjednoduší…

Přihlášení k newsletteru