Podpořené projekty

Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem

Název příjemce Okrašlovací spolek čelákovický
Kraj realizace Olomoucký
Cílem projektu je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů (dále jen ZCHD, dle zák. 114/1992 Sb.) coby…

Pro Těšín

Název příjemce ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Předmětem projektu je aktivní zapojení občanů do watchingových aktivit a monitoringu kroků Města Český Těšín při správě věcích veřejných,dále advokační činnost a následné …

Advokační a mediální trénink romských juniorů

Název příjemce TUKE.TV, z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
V rámci projektu vznikne série čtyř informačních videí, zachycující reflexi stereotypních výroků na adresu Romů mladými Romy a Romkami. Série videí, zveřejněných na sociálních…

Aktivní občané a volby 2021: protikorupční témata ve volebních programech a hodnocení politiků

Název příjemce Frank Bold Society
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt usiluje o posílení politické participace občanů. Společně s občany budeme prosazovat konkrétní body do volebních programů politických stran a veřejné debaty a připravíme…

Cirkulární lab

Název příjemce Bezobaláč, z. ú.
Kraj realizace Zlínský
Cílem projektu je nastartovat udržitelné procesy cirkulární ekonomiky v místní komunitě. V rámci crowdfundingové kampaně chceme vytvořit vzorové místo, které využívá vlastní odpad…

Zmapování pochybného prodeje vodáren z města do rukou cizinců, dopady a aktivace občanů k nápravě. Vývoj ceny vody a inkasa zisků. Kdo prodává vodu občanům.

Název příjemce Nadační fond PRAVDA O VODĚ
Kraj realizace Moravskoslezský
Na Moravě byl prodej i tržby z vody léta v rukou měst. Mohly tím i žádat o dotace na investice. Města si nevyplácela dividendy, příjem z vody reinvestovaly. Po roce 1999 se tento…

Radotín na Moravě se zazelená

Název příjemce ProRadotín, z. s.
Kraj realizace Olomoucký
Formou veřejné diskuze vytvoříme plán na obnovu zeleně v katastru obce Radotín (okres Přerov). Projekt je potřeba, protože porost v katastru obce se kácí a nová výsadba zeleně…

Participativní plánování zadržování vody v krajině

Název příjemce Pontopolis z.s.
Kraj realizace Pardubický
V tomto projektu se zaměřujeme na aktivizaci, posílení a zapojení obyvatel venkova (podle metodiky Živá krajina vytvořené spolkem Živá voda) do plánování místního akčního opatření…

Hlasy města

Název příjemce Zenárna, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Projekt Hlasy města by měl v občanech Kutné Hory vzbudit zájem o každodenní dění ve městě a případně jim i poskytnout motivaci pro uskutečnění vlastních nápadů v okolí svého…

Symbios - sdílené bydlení mladých dospělých opouštějících dětské domovy (DD) a studentů vysokých škol (VŠ)

Název příjemce EkoInkubátor, z. ú.
Kraj realizace Jihomoravský
Symbios řeší problém přechodu mladých dospělých z DD do samostatného života. Chce ukázat, že kombinace jistoty dané stabilním bydlením sdíleném se studenty VŠ , možností…

Asistenční centrum v Janově

Název příjemce Oblastní charita Most
Kraj realizace Ústecký
Účelem projektu je realizací preventivních programů zmocnit znevýhodněné osoby k řešení jak vlastních, tak problémů komunity s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat…

Týdny pro krajinu: Aktivním občanstvím k pestré krajině

Název příjemce Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt přináší aktivní občanskou participaci do řešení dopadů klimatické změny. Od roku 2017 dochází vinou změny klimatu v českých lesích k masivnímu vymírání smrku ztepilého a…

10 000 kroků, cesta ke zdraví nás i našich měst

Název příjemce Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Kraj realizace Olomoucký
Projekt reaguje na současnou situaci, kdy města plánují pro plánování a občané žijí v místě, které znají pouze z okna auta a nemají zájem o jeho rozvoj. Když už mají, tak nevěří,…

Volí se i naše budoucnost

Název příjemce Fridays for future, z.s.
Kraj realizace Praha
V podzimních volbách budou voliči rozhodovat o složení Poslanecké sněmovny a nepřímo i vlády během následujících 4 let. Vedle voličů/-ek, kteří se voleb účastnit mohou, tu však…

Společně za Evropu bez pokusů na zvířatech

Název příjemce Svoboda zvířat Plzeň
Kraj realizace Plzeňský
V Evropské unii se nedaří snižovat počet pokusů na zvířatech. Důvodem je např. liknavost úřadů, které nevyžadují používání metod bez zvířat a také existence řady evropských…

Tréninkové zaměstnávání Restart

Název příjemce Česká asociace streetwork, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt řeší situaci definované cílové skupiny a potřeby nízkoprahového tréninkového zaměstnávání. Prostřednictvím tréninkového zaměstnání získá cílová skupina kompetence a…
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení k newsletteru