Kontakty

Tým programu Active Citizens Fund

Na kontaktní osoby Nadace OSF se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením

Adéla Nejedlá
manažerka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
adela.nejedla@osf.cz
226 227 710

Veronika Řehořková
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
veronika.rehorkova@osf.cz
226 227 736

Dana Recmanová
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
dana.recmanova@osf.cz 
226 227 710

Na kontaktní osoby Výboru dobré vůle se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením

Petra Kasalická
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
kasalicka@vdv.cz
732 684 159

Pavla Bartůňková
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
bartunkova@vdv.cz
605 754 826

Fond bilaterální spolupráce

Jitka Štefková
koordinátorka programu (Fond bilaterální a regionální spolupráce)
jitka.stefkova@osf.cz
777 563 893

Ke konzultacím k žádostem o finanční podporu, využijte e-mail:
konzultace@activecitizensfund.cz

PR a komunikace

Markéta Prokeš Wittichová 
marketa.prokes@osf.cz
720 952 464

 

Členové konsorcia programu

Správou programu Active Citizens Fund v České republice bylo na základě otevřeného výběrového řízení pověřeno konsorcium tří organizací. Více informací najdete zde.

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Více informací najdete zde.

Kancelář finančních mechanismů
Financial Mechanism Office – KFM
12-16 Rue Joseph II,
1000 Brussels, Belgium
E-mail: alert-fmo@efta.int

Řešení stížností

Stížnosti týkající se správy projektů a implementace programu lze podat písemně odvolací komisi programu, která stížnost prošetří. Stížnosti na nesoulad s principy dobré správy implementace programu lze směrovat písemně přímo Kanceláři finančních mechanismů.

Více informací najdete zde.

Přihlášení k newsletteru