Kontakty

Tým programu Active Citizens Fund

Na kontaktní osoby Nadace OSF se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením

Barbora Kotrčová
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
barbora.kotrcova@osf.cz
226 227 729

Michaela Vyležíková
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
michaela.vylezikova@osf.cz
226 227 736

Kateřina Sequensová
koordinátorka programu
katerina.sequensova@osf.cz

Na kontaktní osobu Výboru dobré vůle se můžete obracet pro konzultaci žádostí či podpořených projektů se zaměřením

Hana Slunská
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
slunska@vdv.cz
605 754 826

Fond bilaterální spolupráce

Jitka Štefková
programová koordinátorka (Fond bilaterální a regionální spolupráce)
jitka.stefkova@osf.cz
226 227 706

Ke konzultacím k žádostem o finanční podporu, využijte e-mail:
konzultace@activecitizensfund.cz

PR a komunikace

Markéta Wittichová
marketa.wittichova@osf.cz
226 227 704

 

Členové konsorcia programu

Správou programu Active Citizens Fund v České republice bylo na základě otevřeného výběrového řízení pověřeno konsorcium tří organizací. Více informací najdete zde.

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Více informací najdete zde.

Řešení stížností

Řešení stížností

Příjemci grantu mají možnost podat proti postupu Nadace OSF/VDV při administraci projektu písemnou stížnost správní radě Nadace OSF, a to do 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příjemce o tomto postupu prokazatelně dozvěděl písemným vyrozuměním.

Stížnosti na nesoulad s principy dobré správy implementace programu hlásí příjemce grantu písemně přímo Kanceláři finančních mechanismů.
Více informací najdete zde.

Správní rada Nadace OSF: osf@osf.cz 

Národní kontaktní místo
Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo
Odbor mezinárodních vztahů
Centrum pro zahraniční pomoc
Letenská 15
118 01 Prague 1
stiznosti-czp@mfcr.cz

 

Kancelář finančních mechanismů
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels, Belgium
alert-fmo@efta.int 

 

Více informací najdete zde.

Kancelář finančních mechanismů
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels, Belgium
E-mail: alert-fmo@efta.int

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru