GENDEROVÁ ROVNOST

Genderová rovnost a genderově podmíněné násilí 

Dlouhodobým problémem České republiky je nízké zastoupení žen ve vedoucích pozicích a v politických funkcích. Ženy mají v průměru menší platy, a to i tam, kde zastávají stejné pozice jako muži. Rozdíl v odměňování českých žen zůstává kolem 22%. Následkem toho mají také nižší důchody. Problémem není nevzdělanost, nekompetentnost nebo neprofesionalita žen, ale předsudky ve společnosti. Ženy jsou často oběťmi sexuálního obtěžování či domácího násilí. Ženy tvoří polovinu obyvatel České republiky, v mladších generacích dosahují vyššího vzdělání než muži, přesto jejich hlas není dostatečně slyšet. Je důležité posílit zastoupení a angažovanost žen ve veřejném prostoru, na trhu práce i v politice. A to především tam, kde se rozhoduje o ženách a jejích právech bez žen.

V této tematické oblasti budou podpořeny projekty v zaměření:

Advokační a watchdogové aktivity

Posílení advokačních aktivit občanské společnosti a watchdogů

Občanská společnost čelí krizi politických stran a útokům na demokratické hodnoty.  V politické sféře i v procesech veřejné správy se často setkáváme s malým zájmem o potřeby občanů. Je třeba hájit zájmy veřejnosti. Je třeba kvalitně zastávat roli hlídacích psů demokracie (watch-dog) a dát výkonné moci zpětnou vazbu na způsob správy věcí veřejných. Poukazujme na netransparentní a nedůvěryhodné rozhodování zastupitelstva v naší obci či městě, monitorujme činnost politiků a veřejných institucí. Spojme se při hájení veřejných zájmů, zasaďme se o systémovou změnu, sdílejme příklady dobré praxe, ukazujme druhým cestu, jak efektivně hájit svá práva.

Na takto zaměřené aktivity můžete v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna žádat o tyto granty:

Občanské vzdělávání a mediální gramotnost

Posílení mediální výchovy a občanského vzdělávání 

V mediální sféře dochází k technologickému boomu. Všude kolem je mnoho zpráv, které ovlivňují veřejné mínění. Společností se skrze sociální sítě a weby šíří informace bez ohledu na jejich relevantnost či pravdivost. Vznikají dezinformační weby, fake news, lidé jsou placeni za šíření nenávisti nebo propagace nepravdivého obsahu. Je důležité umět analyzovat nabízená sděleníposoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Občanské vzdělávání a mediální výchova posilují kritické myšlení, díky kterému jsme schopni se informovaně, zodpovědně a aktivně podílet na spravování věcí veřejných. Významně rozvíjejí občanské sebeuvědomění. Stáváme se svobodnějšími a nepodléháme různým typům manipulací. Posilme formální i neformální vzdělávání v těchto oblastech, poukazujme na negativní stereotypy v komunikaci a snažme se je změnit. Komunikujme příklady dobré praxe a spolupracujme na systémových změnách

Na takto zaměřené aktivity můžete v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva a Genderová rovnost žádat o tyto granty:

Posílení neziskových organizací

Posílení kapacit a udržitelnosti občanského sektoru

Nedostatečné a nesystémové financování občanského sektoru ochromuje činnost neziskových organizací. Je čím dál těžší soustředit se dostatečně na vlastní rozvoj a udržitelnost. Často nám chybí systémová a efektivní práce s našimi podporovateli. S těmi, kdo by nám pomáhali vysvětlovat a obhajovat význam našich aktivit, ale i hájit principy demokracie. Posilme svoji profesionalitu, budujme kapacity a udržitelnost tak, aby občanská společnost byla jedním ze stabilních pilířů demokracie. Spojme se a budujme sebevědomý sektor.

Na takto zaměřené aktivity můžete v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna žádat o tyto granty:

Přihlášení k newsletteru