Typy grantů

Typy grantů

  • Systémové granty:

100 – 250 tis. EUR na projekty s délkou 3-4 roky na podporu systémových změn

  • Základní granty:  

8 – 85 tis. EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku, které reagují na aktuální témata, jsou však oproti dosavadní činnosti inovativní nebo rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity

  • Akční granty:

1 – 3 tis. EUR. na projekty s délkou 6-12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění

  • Matchingové granty:

do 4 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní

Přihlášení k newsletteru