Projekty konsorcia

V rámci programu Active Citizens Fund realizujeme dva vlastní projekty, které významnou měrou přispívají k cílům programu a posilují jeho celkový dopad. 

Scházet se, mít nápady: Posílení participace mládeže v občanských aktivitách

Jsme svědky nezájmu mladých lidí o veřejné dění. Chceme to změnit. Projektem Skautského institutu proto oslovujeme dospívající a snažíme se podpořit jejich zapojení do rozhodování a aktivit ve veřejném prostoru.

FÓRA. Vytváříme síť Fór Skautského institutu – nejen skautských týmů – na různých místech České republiky, které pořádají pravidelné akce pro veřejnost. Vzděláváme, vysvětlujeme, diskutujeme o tom, proč a jak být mladí a aktivní! Více informací naleznete na stránkách www.troufni.si a www.zaloz.si.

INKUBÁTOR. Laboratoř projektů a nápadů. Mladí lidé přihlašují své ideje, s odbornými radami je mohou rozvíjet a dozvědět se, jak své nápady proměnit ve skutečnost.

Kontaktní osoba
Ondřej Hrubeš
Koordinátor projektu
ondrej.hrubes@skautskyinstitut.cz

Webové stránky projektu

+ Číst více

Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci

Každá dobře fungující demokracie potřebuje aktivní občanskou společnost a lidi, kteří se zapojí do rozhodovacích procesů.

Nutnou podmínkou pro to, aby občanská společnost mohla plnit svou roli, je získání potřebných dovedností z oblasti advokační práce a lobbingu. Jen tak bude schopna prosazovat a hájit veřejný zájem. Je nutné vědět, jak funguje státní správa, parlament nebo obce. Je třeba plánovat, jak na ně působit.

Mnohé neziskové organizace ještě know-how, jak efektivně prosazovat veřejný zájem, nemají, přestože v ČR již tyto metody existují. 

Projekt Nadace OSF cílí na posílení dovednosti a schopnosti organizací občanské společnosti prosazovat veřejné zájmy a zvýšit dopad jejich úsilí na zavedení systémových změn. Projekt také poskytne metodologickou a strategickou podporu vytvořenou přímo na míru konkrétním organizacím, konzultace v oblasti advokační práce a podporu její udržitelnosti, podporu komunikace a propojování napříč jednotlivými organizacemi občanské společnosti.

 

Kontaktní osoba
Štěpán Drahokoupil
advokační pracovník programu Vzdělávání dětí a mladých lidí
stepan.drahokoupil@osf.cz
tel.+420 226 227 709

Webové stránky projektu

+ Číst více

Přihlášení k newsletteru