Přijímám výzvu

Chcete-li žádat o podporu v rámci programu Active Citizens Fund, doporučujeme prozkoumat informace níže. Co se týče grantových výzev, důležité je zaměření projektů – tedy cíle, které mají projekty naplnit. Tabulka níže je klíčem ke všem grantovým výzvám, které v programu Active Citizens Fund vypisujeme. Granty vypisujeme vždy v jednom či více zaměření a pro organizace, které působí v uvedených tematických oblastech, aby co nejvhodněji a nejefektivněji naplňovaly cíle celého programu a žadatelé se ve výzvách našli.

Tematické oblasti

Pokud jste například organizace působící v oblasti lidských práv, svůj projekt budete směřovat na advokační a watchdogové aktivity, občanské vzdělávání a mediální výchovu anebo si můžete požádat o grant jen na budování kapacit organizace. Informace v tabulce vám dále sděluje, o jaký typ grantu můžete požádat. Každý text vás proklikem přenese na detailnější informace. Kompletní informace k programu, grantovým výzvám a žádostem o grant najdete také v Příručkách pro žadatele a příjemce programu Active Citizens Fund.

Tematické oblasti

Typy grantů

Systémové granty

 • jsou zaměřeny na podporu rozvoje občanského sektoru a posílení jeho role při dosahování udržitelné společenské a systémové změny. Granty podporují vznik dlouhodobé a efektivní spolupráce subjektů s cílem aktivně přispět k pozitivní změně v dané tematické oblasti.
 • Finanční podpora 100 – 250 000 EUR na projekty s délkou 3-4 roky na podporu systémových změn.
 • Výzva byla uzavřena 4. listopadu 2019.

Základní granty

 • jsou určeny především na podporu a stabilizaci středně velkých a menších neziskových organizací, jejich inovativních přístupů, tvorbu nových aktivit či rozvoj. Podpořeny budou zejména projekty, které nabízejí potenciál pro udržitelnost a další šíření dobré praxe.
 • Finanční podpora 8 – 85 000 EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku, které reagují na aktuální témata.
 • Výzva byla uzavřena 2. prosince 2019. Další kolo výzvy očekávejte v roce 2021.

Akční granty

 • umožňují organizacím reagovat na aktuální výzvy v daných tematických oblastech a podporují zejména projekty na lokální úrovni, propojování aktérů v regionu či propojování organizací a neformálních iniciativ (grass-root).
 • Finanční podpora 1 – 3 000 EUR. na projekty s délkou 6-12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění.

Matchingové granty

 • podporují vybrané projekty maximálně do výše 50% finančních prostředků, přičemž dalších 50% bude získáno prostřednictvím crowdfundingové kampaně, kterou realizuje příjemce grantu ve spolupráci se zprostředkovatelem grantu. Součástí grantové podpory je vzdělání organizace v metodách komunikace a crowdfundingu, které následně organizace využije k realizaci kampaně, jejíž výnos bude v rámci grantu zdvojnásoben.
 • Do 4 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní.

Granty na bilaterální spolupráci

 • Finanční podpora 1 – 4 000 EUR na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Aktuální výzvy

Výzva Fondu bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund vyhlašuje 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce.

Grantovou výzvu na druhé kolo základních grantů plánujeme vypsat v roce 2021. Grantové výzvy na matchingové a akční granty vypíšeme v následujících měsících. 

Vše o aktuálně probíhajících výzvách najdete v sekci Aktuální výzvy.

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru