Přijímám výzvu

VŠECHNY GRANTOVÉ VÝZVY PROGRAMU ACTIVE CITIZENS FUND V RÁMCI FONDŮ EHP A NORSKA 2014–2021 BYLY KE 31. 8. 2023 UZAVŘENY.

Chcete-li žádat o podporu v rámci programu Active Citizens Fund, doporučujeme prozkoumat informace níže. Co se týče grantových výzev, důležité je zaměření projektů – tedy cíle, které mají projekty naplnit. Tabulka níže je klíčem ke všem grantovým výzvám, které v programu Active Citizens Fund vypisujeme. Granty vypisujeme vždy v jednom či více zaměření a pro organizace, které působí v uvedených tematických oblastech, aby co nejvhodněji a nejefektivněji naplňovaly cíle celého programu a žadatelé se ve výzvách našli.

Typ grantu
—————————–
Zaměření projektů
Systémové granty

(rozděleno)

Základní granty Akční granty Matchingové granty

(rozděleno)

Bilaterální granty
Občanská participace
(výsledek 1)
/ € 1 827 500 € 69 000 € 40 000 nespecifikováno
Advokační a watchdogové aktivity
(výsledek 2)
€ 1 883 250 € 1 700 000 € 63 000 / nespecifikováno
Zmocnění znevýhodněných skupin
(výsledek 3)
€ 454 850 € 2 089 000 € 70 000 / nespecifikováno
Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
(výsledek 4)
€ 720 900 € 1 804 004 / / nespecifikováno

Posílení neziskových organizací
(výsledek 5)

/ € 2 143 683 € 151 000 / nespecifikováno

Informace v tabulce vám sděluje, o jaký typ grantu můžete ve kterém zaměření požádat. Každý text vás proklikem přenese na detailnější informace. Další informace k programu, grantovým výzvám i žádostem o grant najdete také v Příručkách pro žadatele a příjemce programu Active Citizens Fund.

Typy grantů

Systémové granty // Výzvy byly ukončeny 

 • Jsou zaměřeny na podporu rozvoje občanského sektoru a posílení jeho role při dosahování udržitelné společenské a systémové změny. Granty podporují vznik dlouhodobé a efektivní spolupráce subjektů s cílem aktivně přispět k pozitivní změně v dané tematické oblasti.
 • Finanční podpora 100 – 250 000 EUR na projekty s délkou 3-4 roky na podporu systémových změn.
 • Výzva byla uzavřena 4. listopadu 2019.

Základní granty // Výzvy byly ukončeny 

 • Jsou určeny především na podporu a stabilizaci středně velkých a menších neziskových organizací, jejich inovativních přístupů, tvorbu nových aktivit či rozvoj. Podpořeny budou zejména projekty, které nabízejí potenciál pro udržitelnost a další šíření dobré praxe.
 • Finanční podpora 8 – 85 000 EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku, které reagují na aktuální témata.
 • Výzva byla uzavřena 2. prosince 2019. Další kolo bylo vyhlášeno v říjnu 2021.

Akční granty // Výzvy byly ukončeny 

 • Umožňují organizacím reagovat na aktuální výzvy v daných tematických oblastech a podporují zejména projekty na lokální úrovni, propojování aktérů v regionu či propojování organizací a neformálních iniciativ (grass-root). Cílem akčních grantů je nejen podpora občanské společnosti, ale také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství.
 • Finanční podpora 1 – 3 000 EUR. na projekty s délkou 1–12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění, dále granty umožňují získat či posílit znalosti a dovednosti organizace pro používání digitálních technologií.
 • Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do konce daného čtvrtletí (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12. daného roku), resp. do vyčerpání alokace na daný rok.
 • První termín uzávěrky pro příjem žádostí o grant je 31. 3. 2021, poslední termín pro příjem žádostí je 31. 5. 2023.
 • Změny k uzávěrce 31. 5. 2023: 1- 4 000 EUR, s délkou trvání 1-8 měsíců

Matchingové granty // Výzvy byly ukončeny 

 • Podporují vybrané projekty maximálně do výše 50% finančních prostředků, přičemž dalších 50% bude získáno prostřednictvím crowdfundingové kampaně, kterou realizuje příjemce grantu ve spolupráci se zprostředkovatelem grantu. Součástí grantové podpory je vzdělání organizace v metodách komunikace a crowdfundingu, které následně organizace využije k realizaci kampaně, jejíž výnos bude v rámci grantu zdvojnásoben.
 • Do 4 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní.
 • Termín vyhlášení je plánován na 1. čtvrtletí 2021 (jednorázová uzávěrka po 2 měsících od vyhlášení).
 • Výzva byla uzavřena 6. dubna 2021. Další kolo výzvy není plánováno.

Granty na bilaterální spolupráci // Výzvy byly ukončeny 

 • Finanční podpora 1 – 8 000 EUR na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Aktuální výzvy

Vše o aktuálně probíhajících výzvách najdete zde:

Přihlášení k newsletteru