Dokumenty pro žadatele

Připravili jsme příručky a dokumenty, které vás provedou programem Active Citizens Fund. Ať už žádáte o podporu v rámci aktuálních výzev, či Fondu bilaterální spolupráce. Postupně budou přibývat všechny potřebné dokumenty. Stáhněte, pročtěte, vyplňte a pokud budete potřebovat, obraťte se na náš tým.

Materiály k průběžné výzvě Fondu bilaterální spolupráce

Prezentace z webináře Proč a jak získat partnera z Norska či Islandu aneb výhody bilaterální spolupráce

Materiály k průběžné výzvě Akční granty - zaměření 1, 2, 3 (uzavřeno)

Žádost o akční grant v zaměření 1,2 a 3 - pracovní

 

Žádá vaše organizace o první grant nebo nemáte s formulací projektové žádosti mnoho zkušenosti? Domluvme si přes formulář zde individuální konzultaci a můžeme spolu projít například Tabulku dopadů a řekneme si jak s ní pracovat.

Standartní konzultace pro zpracování žádostí jsou poskytovány e-mailem na konzultace@activecitizensfund.cz nebo telefonicky koordinátorkami programu po celou dobu trvání výzvy:

  • Veronika Řehořková: 226 227 736
  • Adéla Nejedlá: 226 227 710

Do předmětu e-mailu uveďte „Konzultace k akčním grantům“.

Materiály k průběžné výzvě Akční granty - zaměření 5 (Posílení neziskových organizací)

Výzva Active Citizen Fund – Posílení neziskových organizací (zaměření 5)
Žádost-o-akční-grant-v-zaměření-5-pracovní_verze

Materiály k výzvě Matchingové granty (uzavřeno)

Prezentace z webináře pro žadatele o matchingové granty

Konzultace pro zpracování žádostí jsou poskytovány e-mailem nebo telefonicky po celou dobu trvání výzvy. Do předmětu e-mailu uveďte „Konzultace k matching grantům“. Zde je kontakt na koordinátorky programu: konzultace@activecitizensfund.cz, 226 227 710

 

Materiály k výzvě Základní granty (1. kolo uzavřeno)

Kontrolní list výzvy k předkládání žádosti o základní grant
Příloha č.1 - Linie projektu a Plán dopadů
Příloha č. 2 - Rozpočet projektu_Základní granty_VZOR
Příloha č. 4b - Prohlášení o partnerství

Materiály k výzvě Základní granty (2. kolo uzavřeno)

Žádost o základní granty - pracovní verze 2021
Příloha č. 3 - Prohlášení o partnerství 2021

Standardní konzultace pro zpracování žádostí jsou poskytovány e-mailem na konzultace@activecitizensfund.cz (do předmětu e-mailu uveďte „Konzultace k základním grantům“) nebo telefonicky koordinátorkami programu po celou dobu trvání výzvy:

  • Veronika Řehořková: 226 227 736
  • Adéla Nejedlá: 226 227 710

Dotazy ke spolupráci se subjekty/odborníky z dárcovských zemí primárně směřujte na:

  • Jitka Štefková: 226 227 706

Záznam z workshopu k projektové logice 21. 10. 2021

Záznam z workshopu pro žadatele 22. 10. 2021

Materiály k výzvě Systémové granty (uzavřeno)

Kontrolní list výzvy k předkládání žádosti o systémový grant
Příloha č. 2 - Rozpočet projektu_Systémové granty

Loga ke stažení

Další dokumenty a materiály naleznete v sekci Ke stažení.

Přihlášení k newsletteru