Výstupy projektů

Rádi s Vámi postupně budeme sdílet výstupy z projektů, podpořených z programu Active Citizens Fund. Na této stránce najdete odkazy na výstupy z projektu, které mohou zajímat jak širokou veřejnost, tak odborníky z různých témat.    

Analýza tréninkového zaměstnávání v systému obchodů Restart Shop

Hlavním úkolem tohoto textu je představit sociologickou analýzu „Tréninkového zaměstnávání Restart”, která byla zpracována pro Českou asociaci…

ZA POKUSY BEZ ZVÍŘAT

Organizace spustila Evropskou občanskou iniciativu (EOI) za zavedení konkrétního plánu na postupné ukončení pokusů na zvířatech v EU. Pro úspěšnou…

Zpráva ze šetření dopadu Sociální akademie

Cílem evalučního šetření je:  a/ zhodnotit průběh realizace pilotního programu Sociální akademie ve vztahu k plánovanému nastavení programu, přinést…

Filozofie pro děti

V publikaci „Filozofie pro děti“ naleznete praktické lekce přímo do hodin občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu, vlastivědy, přírodovědy,…

Volební průvodce

Volební průvodce přináší informace o tom, jak si jednotliví kandidáti i politické strany vedou v oblastech transparentního vládnutí a boje proti…

Komunikace pro neziskovky: Jak chytit naše lidi za srdce

Online kurz v 7 kapitolách provede základy značky a komunikační strategie, pomůže ukotvit roli PRisty v organizaci i najít společnou řeč s…

Přihlášení k newsletteru