Výstupy projektů

Rádi s Vámi budeme postupně sdílet výstupy z projektů podpořených z programu Active Citizens Fund. Na této stránce najdete odkazy na výstupy z projektů, které mohou zajímat jak širokou veřejnost, tak odborníky z různých oblastí.    

Aplikace 10 000 kroků

Chůze je nejpřirozenějším lidským pohybem, posiluje naše tělo i mysl. Cílem projektu bylo motivovat k pravidelné aktivitě vykonané po svých vlastních…

Evaluace: Filozofie pro děti

Evaluace hodnotí metodu Filozofie pro děti. Principy Filozofie pro děti (zkratka P4C z anglického názvu Philosophy for Children) směřují k pomoci…

Active Citizens: Pohled studentů a učitelů

Učitelé i studenti potvrzují, že díky programu Active CitizenS (AC) organizace Člověk v Tísni lépe pochopili koncept aktivního občanství a že si ho…

Hlasy města

V současné době se společnost potýká s problémem toho, že každý žije za zdmi svého domu a nemá čas ani chuť se podílet na životě ve své ulici či…

Společná cesta

Hlavním cílem projektu organizace Hříbátka bylo nabídnout platformu pro sdílení místním organizacím a představitelům občanského, veřejného i…

Analýza tréninkového zaměstnávání v systému obchodů Restart Shop

Hlavním úkolem tohoto textu je představit sociologickou analýzu „Tréninkového zaměstnávání Restart”, která byla zpracována pro Českou asociaci…

ZA POKUSY BEZ ZVÍŘAT

Organizace spustila Evropskou občanskou iniciativu (EOI) za zavedení konkrétního plánu na postupné ukončení pokusů na zvířatech v EU. Pro úspěšnou…

Zpráva ze šetření dopadu Sociální akademie

Cílem evalučního šetření je:  a/ zhodnotit průběh realizace pilotního programu Sociální akademie ve vztahu k plánovanému nastavení programu, přinést…

Metodika: Filozofie pro děti

V publikaci „Filozofie pro děti“ naleznete praktické lekce přímo do hodin občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu, vlastivědy, přírodovědy,…

Volební průvodce

Volební průvodce přináší informace o tom, jak si jednotliví kandidáti i politické strany vedou v oblastech transparentního vládnutí a boje proti…

Komunikace pro neziskovky: Jak chytit naše lidi za srdce

Online kurz v 7 kapitolách provede základy značky a komunikační strategie, pomůže ukotvit roli PRisty v organizaci i najít společnou řeč s…
1 2 3 4

Přihlášení k newsletteru