Výstupy projektů

Rádi s Vámi postupně budeme sdílet výstupy z projektů, podpořených z programu Active Citizens Fund. Na této stránce najdete odkazy na výstupy z projektu, které mohou zajímat jak širokou veřejnost, tak odborníky z různých témat.    

Práce s rodinným systémem při rozvodu rodičů

Nutným předpokladem respektování nejlepšího zájmu dítěte je práce s jeho rodiči, kteří o něj jeví zájem, chtějí se oba i nadále podílet na péči o něj…

Video: Rodičovský konflikt a dětská práva

Organizace Alternis nabízí své služby a profesionální podporu zejména odborníkům, kteří vykonávají sociální práci s rodinami, pedagogům ve školách a…

Metodika interdisciplinární spolupráce u dětí ohrožených rozvodem rodičů

Manuál efektivně nastavené interdisciplinární spolupráce při řešení případů rozcházejících se či rozvádějících se rodičů nezletilých dětí…

Jak na klima ve vnitrobloku

Klima se mění a s novou situací přicházejí výzvy pro nové myšlení. Jedním z důležitých úkolů je domyslet, jak má dnes a do budoucna město fungovat.…

Videosérie o předsudcích vůči Romům

Čtyřdílná série videí o předsudcích o Romech z pohledu Romů. Co si o hloupých otázkách myslí Romové, kteří je musejí poslouchat? Projekt: Advokační a…

Aplikace 10 000 kroků

Chůze je nejpřirozenějším lidským pohybem, posiluje naše tělo i mysl. Cílem projektu bylo motivovat k pravidelné aktivitě vykonané po svých vlastních…

Evaluace: Filozofie pro děti

Evaluace hodnotí metodu Filozofie pro děti. Principy Filozofie pro děti (zkratka P4C z anglického názvu Philosophy for Children) směřují k pomoci…

Active Citizens: Pohled studentů a učitelů

Učitelé i studenti potvrzují, že díky programu Active CitizenS (AC) organizace Člověk v Tísni lépe pochopili koncept aktivního občanství a že si ho…

Hlasy města

V současné době se společnost potýká s problémem toho, že každý žije za zdmi svého domu a nemá čas ani chuť se podílet na životě ve své ulici či…

Společná cesta

Hlavním cílem projektu organizace Hříbátka bylo nabídnout platformu pro sdílení místním organizacím a představitelům občanského, veřejného i…

Analýza tréninkového zaměstnávání v systému obchodů Restart Shop

Hlavním úkolem tohoto textu je představit sociologickou analýzu „Tréninkového zaměstnávání Restart”, která byla zpracována pro Českou asociaci…

ZA POKUSY BEZ ZVÍŘAT

Organizace spustila Evropskou občanskou iniciativu (EOI) za zavedení konkrétního plánu na postupné ukončení pokusů na zvířatech v EU. Pro úspěšnou…
1 2 3

Přihlášení k newsletteru