Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi dárcovskými zeměmi a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

 

 

Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy, které v současném programovém období (2014–2021) obdrží celkem 2,8 billionu eur. Česká republika je příjemcem Fondů EHP a Norska od roku 2004, na programové období 2014-2021 je na programy v ČR určeno 184,5 milionů eur

Na programové období 2014-2021 je na programy v ČR určeno 184,5 milionů EUR. Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými ministerstvy. Pro lepší koordinaci společných priorit a posílení bilaterální spolupráce jsou do administrace programů zapojené instituce z Norska.

Přihlášení k newsletteru