KLIMATICKÁ ZMĚNA

Životní prostředí a klimatické změny

Čelíme proměnám klimatu, které vedou k nedostatku vody, devastaci krajiny, úbytku lesů i vymírání druhů. Zažíváme extrémy počasí, dlouhá sucha střídaná přívalovými dešti či krupobitím. Je čas začít jednat na všech úrovních. Od ochrany nejbližšího okolí až po dodržování Pařížské dohody o ochraně klimatu. Různé formální i neformální občanské aktivity mohou bránit zákulisním dohodám, soukromým zájmům s negativním dopadem na životní prostředí na lokální i národní úrovni. Napříč společností je třeba diskutovat klimatické změny a činit taková opatření, která povedou ke zlepšení životního prostředí každého z nás.

V této tematické oblasti budou podpořeny projekty v zaměření:

Občanská participace

Zvýšení občanské participace

To, co se děje kolem, se nás týká. Chceme a máme právo veřejné dění ovlivňovat a zasahovat do něj. My tvoříme občanskou společnost. My rozhodujeme o tom, jak kvalitně žijeme a jaké podmínky máme. Pokud s něčím nesouhlasíme, je na nás, abychom to změnili. Zapojme se aktivně do dění kolem sebe. Zlepšeme vztahy v místě, kde žijeme. Organizujme společné aktivity, upravme veřejný prostor. Zapojme se do rozhodování a do tvorby veřejných politik. Snažme se aktivně a společně hájit veřejné zájmy. Sdílejme své zkušenosti s ostatními, vysvětlujme, diskutujme, proč je pro nás občanská angažovanost důležitá a jaké má výsledky. Propojujme, sdílejme a spolupracujme.

Program Active Citizens Fund nabízí na takto zaměřené aktivity v tematických oblastech Aktivní občanství a Klimatická změna následující typy grantů:

Advokační a watchdogové aktivity

Posílení advokačních aktivit občanské společnosti a watchdogů

Občanská společnost čelí krizi politických stran a útokům na demokratické hodnoty.  V politické sféře i v procesech veřejné správy se často setkáváme s malým zájmem o potřeby občanů. Je třeba hájit zájmy veřejnosti. Je třeba kvalitně zastávat roli hlídacích psů demokracie (watch-dog) a dát výkonné moci zpětnou vazbu na způsob správy věcí veřejných. Poukazujme na netransparentní a nedůvěryhodné rozhodování zastupitelstva v naší obci či městě, monitorujme činnost politiků a veřejných institucí. Spojme se při hájení veřejných zájmů, zasaďme se o systémovou změnu, sdílejme příklady dobré praxe, ukazujme druhým cestu, jak efektivně hájit svá práva.

Program Active Citizens Fund nabízí na takto zaměřené aktivity v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna následující typy grantů:

  • systémové granty (podpořeny byly projekty v celkové výši € 1 883 250)
  • základní granty (podpořeny budou projekty v celkové výši € 1 700 000)
  • akční granty (podpořeny budou projekty pouze v tematických oblastech Aktivní občanství a Klimatická změna a to v celkové výši € 63 000)

Posílení neziskových organizací

Posílení kapacit a udržitelnosti občanského sektoru

Nedostatečné a nesystémové financování občanského sektoru ochromuje činnost neziskových organizací. Je čím dál těžší soustředit se dostatečně na vlastní rozvoj a udržitelnost. Často nám chybí systémová a efektivní práce s našimi podporovateli. S těmi, kdo by nám pomáhali vysvětlovat a obhajovat význam našich aktivit, ale i hájit principy demokracie. Posilme svoji profesionalitu, budujme kapacity a udržitelnost tak, aby občanská společnost byla jedním ze stabilních pilířů demokracie. Spojme se a budujme sebevědomý sektor.

Program Active Citizens Fund nabízí na takto zaměřené aktivity v tematických oblastech Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna následující typy grantů:

Přihlášení k newsletteru