Aktuální výzvy programu

Základní granty: Hledáme nové přístupy a posilujeme neziskové organizace

Jste nezisková organizace z České republiky a rádi byste smysluplně rozvíjeli svou dosavadní činnost nebo naopak představili nové přístupy a aktivity? V naší výzvě k předkládání žádostí o základní granty dáváme příležitost všem organizacím, jejichž projekty budou mít jedno z těchto zaměření: občanská participace, advokační a watchodogové aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin, občanské vzdělávání a mediální gramotnost a posílení neziskových organizací.

3. října 2019 vyhlašuje Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za konsorcium programu Active Citizens Fund výzvu k předkládaní žádostí o základní granty. Základní granty ve výši od 8 000 do 85 000 eur budou rozděleny na 1 – 2,5 leté projekty, které povedou k podpoře aktuálních témat v daných zaměřeních. Výzva je otevřena do 2. prosince 2019, do 12 hodin.

Příloha č.1 Linie projektu a Plán dopadů
Příloha č. 4b - Prohlášení o partnerství
Kontrolní list výzvy k předkládání žádosti o základní grant
Průvodce ke zpracování rozpočtu: základní granty

Spouštíme také registraci na infosemináře v Praze, Olomouci, Ústí nad Labem a v Karlových Varech. Počet míst je omezený, za jednu organizaci je zván pouze jeden člověk.
Těšíme se naviděnou!

Praha
středa 9. 10. 2019 od 9:00 na Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2
Registrujte se zde.

Olomouc
středa 16. 10. 2019 od 10 hodin v aule Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Křížkovského 511/10 Registrace.

Ústí nad Labem
úterý 22. 10. 2019 od 10 hodin v Central Node, Masarykova 3127/28
Registrace.

Karlovy Vary
čtvrtek 24. 10. 2019 od 10 hodin v Lidovém domě, Školní 358/7
Registrace.

Organizace podporujeme bez ohledu na velikost a zkušenosti. Pokud jste organizace ze strukturálně postižených regionů nebo zkrátka nemáte s psaním žádostí o grant velké zkušenosti, přijďte na speciální seminář a my vám vše vysvětlíme, zodpovíme a povzbudíme vás. Přihlašte se zde.
Podpora méně zkušených neziskových organizací ze všech regionů ČR je totiž důležitá pro rozvoj občanské společnosti.

Změň systém: Systémové granty programu Active Citizens Fund

Soustředíte se ve své práci na řešení příčin společenských problémů? Rádi byste svou aktivitou přispěli nebo docílili systémové změny? Pak čtěte dál.

Aktuální výzva programu Active Citizens Fund je určena všem neziskovým organizacím registrovaným v České republice s nejméně dvouletou aktivní historií, které působí v některé z těchto pěti tematických oblastí: aktivní občanství, lidská práva, znevýhodněné skupiny, genderová rovnost nebo klimatická změna. Podpoříme v ní projekty, které se zaměří na advokační a watchdogové aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin a občanské vzdělávání a mediální gramotnost.
Výzvu k předkládání žádostí o systémový grant za konsorcium programu vyhlašují Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Finanční podpora činí 100 – 250 000 eur na projekty s délkou 3-4 roky. Hlásit o systémový grant se můžete od 3. září do 4. listopadu 2019, do 12.00 hodin.

Aspektem systémového grantu je především snaha změnit něco na systémové úrovni, tedy řešit samotné příčiny problému. U základních grantů tato ambice není – základní granty mají reagovat na aktuální témata, kterým se organizace věnují a případně dosavadní postupy inovovat.

Active Citizens Fund: Příručka pro žadatele
Kontrolní list výzvy k předkládání žádosti o systémový grant
Příloha č.1 Linie projektu a Plán dopadů

Prohlédněte si i další dokumenty vztahující se k programu Active Citizens Fund.

Výzva Fondu bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlašuje dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. 

Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.

Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Mohou navazovat na jiné granty udělené v rámci ACF, případně se vzájemně doplňovat. 

Podmínkou úspěšné grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v České republice a organizací z jednoho z dárcovských států. Parnera můžete najít například skrze databázi partnerských organizací.

Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Další výzvy

Výzvy na druhé kolo základních grantů, matchingové a akční granty vypíšeme během trvání programu.

Konsorcium

Přihlášení k newsletteru