Fond bilaterální spolupráce

Jedním z hlavních cílů programu Active Citizens Fund je podpora a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Aktivity v rámci Fondu

PŘIHLÁŠKY DO FONDU JIŽ NEPŘÍJÍMÁME.
Fond bilaterální spolupráce se zaměřuje především na financování těchto aktivit:

 • 1

  síťování organizací

 • 2

  podpora vzájemné spolupráce

 • 3

  výměna zkušeností

 • 4

  sdílení dobré praxe

O grant již žádat nelze. Realizace bilaterálních projektů, které grant získaly, musí být ukončena nejpozději do 30. 4. 2024.

Finanční podpora

V rámci programu Active Citizens Fund je do Fondu bilaterální spolupráce alokováno celkem 150 000 eur

1/ Část finančních prostředků Fondu ve výši 125 000 eur je určena na podporu bilaterálních projektů zaměřených například na rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů. Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. V tuto chvíli již o granty žádat nelze. 

2/ Zbývající část prostředků je určena na studijní cesty, návštěvy expertů a vzájemná síťovací setkání v tématech programu. Organizaci těchto bilaterálních aktivit zajišťuje Konsorcium programu, bližší informace budou vždy uvedeny zde. 

Kontakt

Chcete-li vědět o Fondu více, kontaktujte naši koordinátorku:

Jitka Štefková
koordinátorka Fondu bilaterální a regionální spolupráce
jitka.stefkova@osf.cz
777 563 893

Přihlášení k newsletteru