Fond bilaterální spolupráce

Jedním z hlavních cílů programu Active Citizens Fund je podpora a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Aktivity v rámci Fondu

Fond bilaterální spolupráce se zaměřuje především na financování těchto aktivit:

 • 1

  síťování organizací

 • 2

  podpora vzájemné spolupráce

 • 3

  výměna zkušeností

 • 4

  sdílení dobré praxe

Žádosti o grant z Fondu bilaterální spolupráce jsou přijímány průběžně od zveřejnění grantové výzvy na bilaterální projekty do 31. 8. 2023 včetně (resp. do vyčerpání finančních prostředků Fondu bilaterální spolupráce na daný rok či do vyčerpání celkové alokace Fondu na tyto projekty). Realizace bilaterálních projektů musí být ukončena nejpozději do 30. 4. 2024.

Prohlédněte si databázi možných norských partnerů a dalších organizací ze zemí, kde program Active Citizens Fund probíhá. Organizace z České republiky se mohou do databáze registrovat a zvýšit možnost, že budou osloveny ke spolupráci

Našimi partnerskými organizacemi v dárcovských zemích jsou Helsinský výbor v Norsku a Islandské centrum lidských práv.

Finanční podpora

V rámci programu Active Citizens Fund je do Fondu bilaterální spolupráce alokováno celkem 150 000 EUR

1/ Část finančních prostředků Fondu ve výši 125 000 EUR je určena na podporu bilaterálních projektů. V rámci zveřejněné výzvy lze žádat  o grant na jejich financování. Více informací o výzvě najdete ZDE. Cílem těchto projektů by mělo být například rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů. Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. 

2/ Zbývající část prostředků je určena na studijní cesty, návštěvy expertů a vzájemná síťovací setkání v tématech programu. Organizaci těchto bilaterálních aktivit zajišťuje Konsorcium programu, bližší informace budou vždy uvedeny zde. 

Prvním setkáním, na které vysíláme české organizace, jsou Active Citizens Days v Oslu.

Kontakt

Chcete-li vědět o Fondu více, kontaktujte naši koordinátorku:

Jitka Štefková
koordinátorka Fondu bilaterální a regionální spolupráce
jitka.stefkova@osf.cz
777 563 893

Přihlášení k newsletteru