Active Citizens: Pohled studentů a učitelů

Učitelé i studenti potvrzují, že díky programu Active CitizenS (AC) organizace Člověk v Tísni lépe pochopili koncept aktivního občanství a že si ho dovedli spojit se svou žitou praxí. Studenti často odpovídali, že je účast v programu v pohledu na tento koncept ovlivnila. Největší podíl na tom měla podle studentů i učitelů organizace komunitního projektu. Vliv komunitního projektu na rozvoj občanských kompetencí ukazuje i to, že studenti, kteří na organizaci komunitního projektu nijak neparticipovali, například procházeli pouze aktivity z metodiky v hodinách běžné výuky a dále se v komunitním projektu nerealizovali, posun v níže popsaných kompetencích spíše nereflektují. Na dalších řádcích budeme popisovat jednotlivé přínosy programu AC na rozvoj aktivního občanství u zapojených studentů.

Projekt: ACP4C – Být občanem

Organizace: Člověk v tísni

Ke stažení: Evaluační zpráva programu Active Citizens 2022

Přihlášení k newsletteru