Zpráva ze šetření dopadu Sociální akademie

Cílem evalučního šetření je: 

a/ zhodnotit průběh realizace pilotního programu Sociální akademie ve vztahu k plánovanému nastavení programu, přinést doporučení do budoucna

b/ zhodnotit vhodnost, relevanci a přínos programu pro jednotlivé CS projektu,

c/ ověřit, zda pilotně ověřený program SOCIÁLNÍ AKADEMIE vedl k zamýšlené podpoře znevýhodněných cílových skupin a dosáhl předpokládaného dopadu

d/ zpracovat model evaluace, který bude hodnotit přínosy, efekty a dopady programu Sociální akademie na znevýhodněné cílové skupiny (definovat teorii změny, stanovit evaluační kritéria, vytvořit sadu evaluačních dotazníků a sadu otázek pro polostrukturované dotazníkové šetření u zástupců cílové skupiny)

Evaluace odpovídá na otázku, zda a do jaké míry program reagoval na potřeby znevýhodněných cílových skupin. Jedná se o evaluaci jak na úrovni výstupů programu, tak i jeho dopadu na jednotlivé cílové skupiny projektu (dopad byl hodnocen po více než 6ti měsících od ukončení programu). Evaluace se proto zaměřovala především do oblasti prospěšnosti/užitečnosti programu (vyvolané změny, přínosy, efekty atd.).

Projekt: Sociální akademie 4.0

Organizace: P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

Ke stažení: Zpráva z evaluačního šetření programu SOCIÁLNÍ AKADEMIE 4.0

Přihlášení k newsletteru