Analýza tréninkového zaměstnávání v systému obchodů Restart Shop

Hlavním úkolem tohoto textu je představit sociologickou analýzu „Tréninkového zaměstnávání
Restart”, která byla zpracována pro Českou asociaci streetwork, o.p.s. (ČAS). Sociologická analýza
byla primárně zpracována jako podklad pro metodiku tréninkového zaměstnávání a obsahovala i
interní informace, proto pro potřeby veřejnosti vznikla tato zkrácená verze.

Analýza se týkala těchto třech okruhů:
1. Analyzovat Restart Shop – dva obchody, které provozuje ČAS.
2. Analyzovat tréninkové zaměstnávání – rešerše a odborné ukotvení pojmu.
3. Analyzovat metodiku tréninkového zaměstnávání Restart Shop.

Projekt: Tréninkové zaměstnávání Restart

Organizace: Česká asociace streetwork o.p.s.

Ke stažení: Analýza tréninkového zaměstnávání v systému obchodů Restart Shop

Přihlášení k newsletteru