Tréninkové zaměstnávání Restart

Období realizace 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Udělená částka 85 000 EUR
Název příjemce Česká asociace streetwork, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu
Projekt řeší situaci definované cílové skupiny a potřeby nízkoprahového tréninkového zaměstnávání. Prostřednictvím tréninkového zaměstnání získá cílová skupina kompetence a stabilitu na cestě k sociálnímu začlenění. Organizace získá data, argumenty a partnery pro prosazování inovativní metody práce do systému sociální práce a veřejných politik.
Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru