Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Škola pomáhá ohroženým dětem

Název příjemce Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je podpořit školy v ČR v tom, aby uměly reagovat na potřeby ohrožených dětí a hájit jejich práva, a to prostřednictvím implementace systému PBIS, který děti aktivně…

Aliance pro individualizovanou podporu

Název příjemce Naděje pro děti úplňku, z.s.
Kraj realizace Praha
V první fázi projektu iniciujeme vznik AIiance individualizované podpory, ve které budou sdruženy nejen rodičovské, ale také profesionální organizace s podrobnou znalostí…

Veřejnou diskuzí až k projektu venkovního altánu v komunitní zahradě

Název příjemce Moravičanské okrašlovaci spolek
Kraj realizace Olomoucký
V rámci další fáze komunitního projektu revitalizace Farských zahrad chceme společnou diskuzí s veřejností, místní i odbornou, připravit podklady pro vznik projektu venkovní…

Veřejnou diskuzí až k projektu venkovního altánu v komunitní zahradě

Název příjemce Moravičanské okrašlovaci spolek
Kraj realizace Olomoucký
V rámci další fáze komunitního projektu revitalizace Farských zahrad chceme společnou diskuzí s veřejností, místní i odbornou, připravit podklady pro vznik projektu venkovní…

Živé vnitrobloky - samospráva v hlavní roli

Název příjemce Bieno z. s.
Kraj realizace Praha
Volby do zastupitelstev městských částí Prahy a zastupitelstva hl. m. Prahy jsou vynikající příležitost pro pozvednutí tématu oživení vnitrobloků a s tím souvisejících…

Tady žiju, tady volím!

Název příjemce Spolek pro integraci menšin
Kraj realizace Praha
Smyslem projektu "Tady žiju, tady volím!” je posílení občanského uvědomění a volební aktivizace minimálně 120 lidí z vyloučených romských lokalit především Žatecka v rámci…

Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov

Název příjemce Educante z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Smyslem je primárně podpora při zplnomocnění a schopnosti sebeobhájství znevýhodněných občanů s cílem snižování závislosti sebeobhájců při naplňování vlastních práv…

Sedmá generace jako zabezpečený a propojený systém

Název příjemce Hnutí DUHA - Sedmá generace
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt se zaměřuje zejména na posílení zabezpečení obsahu a dat organizace, která jsou umístěna v online prostoru. Ke zlepšení obsahu a informací o svých uživatelích podpoří i…

Využívání technologií v organizaci O děti postaráno z.s. ke vzdělávání žen před návratem do práce po rodičovské dovolené

Název příjemce O děti postaráno z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Smyslem projektu je proškolit pět zaměstnanců organizace O děti postaráno z.s. ve využívání již jim dostupných nástrojů a začít je lépe a aktivněji využívat k nabídce svých služeb…

Smart Klubíčko

Název příjemce Klubíčko Kroměříž, z. s.
Kraj realizace Zlínský
Zjednodušení a zefektivnění práce zaměstnanců Klubíčka tím, že se sjednotíme v používání a sdílení dokumentů, tabulek, kalendářů, kontaktů a dalších Google Workspace nástrojů.…

Red Cross Digital - digitální kompetence dobrovolníků a jejich řízení

Název příjemce Oblastní spolek ČČK Prachatice
Kraj realizace Jihočeský
Existuje mnoho softwarových nástrojů pro komunikaci a řízení lidských zdrojů. Chceme posunout osvědčené postupy používání těchto nástrojů do oblasti neziskových organizací a…

Zachraňme stromy v ulicích

Název příjemce PLAC, z.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o významu stromů ve městě i způsobu, jak se přímo zapojit a pomoci chránit stromy v Jablonci n. Nisou. Ročně jsou ve městě pokáceny…

Návrh na úpravu okolí Kostela Nanebevzetí P. Marie v Netolicích

Název příjemce Víc z Netolic, z. s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt má za cíl zajištění podkladů pro realizaci úpravy veřejně přístupného venkovního prostoru, jež by se měl stát zónou pro kulturní, vzdělávací či odpočinkové aktivity, a tím…

Infomační systém eQuip v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín

Název příjemce Slezská diakonie
Kraj realizace Moravskoslezský
Chráněné bydlení ARCHA Nový Jičín je jedním ze středisek Slezské diakonie. Klienty služby jsou lidé s mentálním, duševním a kombinovaným postižením. Součástí naší práce je…

Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Název příjemce Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.
Kraj realizace Praha
ASNEP, z.s je organizace, která sdružuje a zastřešuje organizace pracující ve prospěch sluchově postižených občanů nebo jejich rodičů v celé ČR. Organizace díky projektu zvýší…

Cesta k efektivitě

Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zdokonalit a zefektivnit řízení projektů a činností organizace a fundraisingu. V průběhu roku realizujeme v 6 různých službách až 20 projektů různého rozsahu.…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Přihlášení k newsletteru