Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Zadržujeme vodu v krajině v CHKO Broumovsko

Název příjemce JULINKA z.s.
Kraj realizace Královehradecký
Projekt vytvoří podmínky pro to, aby obyvatelé CHKO Broumovsko mohli aktivně přispívat k nápravě vysychající krajiny (narušené průmyslovým zemědělstvím, zcelenými lány,…

Zachraňme stromy v ulicích 2

Název příjemce PLAC, z.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt přispěje k dalšímu zvýšení povědomí veřejnosti o významu stromů ve městě i způsobu, jak se přímo zapojit a pomoci chránit stromy v Jablonci n. Nisou. Projekt je…

Limity pro velkochovy na Jemnicku

Název příjemce ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z.
Kraj realizace Vysočina
Na Jemnicku je realizován záměr výstavby několika velkovýkrmen brojlerů a prasat s masokombinátem v Jemnici. Nové obří stavby mají vzniknout v blízkosti přírodních a kulturních…

Objev svůj hlas - objev svou sílu

Název příjemce APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.
Kraj realizace Praha
V důsledku přetížení je pro sólo rodiče těžké se občansky angažovat, což je dále ztěžováno nízkým soc. kapitálem. Projekt využívá jejich zájmu o síťování k podpoře vzniku a…

Společný život

Název příjemce Loli Ruža z.s.
Kraj realizace Plzeňský
Spolek Loli Ruža z.s., chce vytvořit komunitní prostor pro setkávání lidí z naší obce. Pro pořádání kulturních a společenských akcí, workshopů a přednášek pro děti a mládež, ale…

Simulace jednání krajského zastupitelstva

Název příjemce Mladí demokraté, z. s.
Kraj realizace Praha
SImulace zastupitelstva mají za cíl seznámit studenty středních i vysokých škol s fungováním komunální politiky, přiblížit jim témata, jenž kraje řeší a zvýšit jejich zájem o…

Týden bez odpadu 2022

Název příjemce Bezobalu, z.ú.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zrealizovat celorepublikovou akci Týden bez odpadu, která zvýší povědomí o odpadové problematice a edukuje o předcházení vzniku odpadů. Akce zapojí aktivní…

Ostrava je duhová – cesta k LGBT+ aktivismu

Název příjemce Ostravský PRIDE, z. s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Hlavním cílem projektu je podpořit občanskou angažovanost v LGBT+ tématech v ostravském regionu. V rámci sérii akcí plánujeme účastníkům*cím představit možnosti občanské…

Brno volí kulturu 2022

Název příjemce Brno kulturní, z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Cílem projektu je vyzdvihnout téma municipální kulturní politiky jako svébytnou důležitou politickou otázku při správě obce. Záměrem je vytvořit prostor pro prezentaci a diskuzi…

Akademie pro podporu a zmocnění znevýhodněných žen

Název příjemce Lumpíkov z. ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt se zaměřuje na podporu a řešení komplexních potřeb znevýhodněných žen. Jedná se o samoživitelky, matky s dětmi v hmotné nouzi a ženy s nižším vzděláním v Moravskoslezském…

Bez PAStí - podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol

Název příjemce Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost
Kraj realizace Praha
V rámci projektu vznikne celorepubliková síť podpory dětí s poruchami autistického spektra a jejich rodičů. Hlavním cílem projektu je inspirovat se islandskou praxí začleňování…

Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ

Název příjemce Projekt Budoucnost z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků I. stupně základní školy, znevýhodněných zejména na základě jejich romského původu. Jeho obsahem je zdokonalení a implementace 3…

Mezi rodinami

Název příjemce Cestou necestou, z.ú.
Kraj realizace Praha
Prostřednictvím rozvoje práce s biologickými rodiči dětí umístěných v pěstounské péči usilujeme o zmocnění této znevýhodněné skupiny ke znovuzačlenění do společnosti, k…

Pheňora v Ostravě

Název příjemce Beleza - Mamaclub, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je adresován Romům v SVL neboť klíčovým faktorem jejich generační chudoby je školní i profesní neúspěšnost a absence rodičovských kompetencí. Ty jsou příčinou velmi…

Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží)

Název příjemce Khamoro o.p.s.
Kraj realizace Karlovarský
Projekt Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží) cílí na posílení postavení mladých Romů v české společnosti. Minimálně 50 participantů ve věku 15-20 let žijících ve…

Náš hlas - zmocňování mladých lidí s migrační zkušeností

Název příjemce META, o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělání
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřen na zmocnění a aktivizaci mladých lidí s migrační zkušeností v prosazování změn v oblastech, kde se setkávají se znevýhodněním. Zejména v SŠ vzdělávání, kde…

Přihlášení k newsletteru