Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci

Název příjemce Achilleus z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zvýšení efektivity komunikace a činnosti v rámci organizace a tím pádem zkvalitnění poskytovaných služeb klientům pacientské organizace. Zároveň očekáváme…

Překračujeme i digitální hranice

Název příjemce Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Kraj realizace Královehradecký
Spolek MAS Stolové hory se v poslední době více zaměřuje na zahraniční projekty, k čemuž potřebuje častěji než dříve komunikovat v cizích jazycích a na dálku, tedy formou…

Posílení využívání digitálních nástrojů Netsuite pro správu Sociální kliniky

Název příjemce Sociální klinika z.ú.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zvýšení kompetencí 7 zaměstnankyň Sociální kliniky ve využívání nástrojů Netsuite pro práci s klienty, dobrovolníky a podporovatel. Efektivní využití Oracle…

Inovace v oblasti digitálních technologií směrem k uživatelům služeb

Název příjemce Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Kraj realizace Karlovarský
Hlavním cílem projektu jsou inovace v oblasti IT technologiích, renovace používaných zařízení (stolní PC, notebooky) a používání nových digitálních nástrojů (emailový klient,…

Multifunkční místnost – dostupné a udržitelné řešení propojení v ČR i se světem

Název příjemce Jak Dál? z.s.
Kraj realizace Olomoucký
Smyslem projektu je vytvořit prostřednictvím IT nástrojů multifunkční místnost, díky které bychom mohli komunikovat s odbornou i laickou veřejností, zvýšit kvalitu našich…

Rekonstrukce stávajícího CRM systému Salesforce a implementace nových technologických řešení

Název příjemce TŘI, z.ú.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího CRM systému Salesforce, modernizace databáze dárců a veškerých dalších kontaktů organizace TŘI, z.ú. a automatizace administrativních…

Pomáháme společně a efektivně. A k tomu nám pomáhají i digitální nástroje

Název příjemce ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Kraj realizace Jihočeský
Žadatel funguje 22 let, poskytujeme provázaný komplex sociálních a návazných služeb v několika regionech, které se neobejdou bez velkého množství dobrovolnické a další pomoci a…

Voda pro Hostím

Název příjemce Berounská zeleň z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je vytvoření alternativních odborných stanovisek pro diskuzi s městem Beroun. Odlehlá městská část Beroun-Hostim je zužován nedostatkem užitkové i pitné vody již od…

Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem

Název příjemce Jako doma - Homelike, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměřuje na komplexní potřeby žen a trans lidí bez domova a v sociální nouzi v Praze, které zažili_y komplexní trauma. Cílem projektu je, aby veřejné instituce (se…

Náměstí Miloše Formana lidem, ne soukromým zájmům aneb Metropolitní plán v rukou developerů a poplatných politiků

Název příjemce Chemické divadlo, z.s.
Kraj realizace Praha
Developerská skupina se v rámci revitalizačního plánu snaží prosadit vykácení sakur a výstavbu třípodlažní budovy "Brand store" v rohu náměstí Miloše Formana. Naším záměrem je…

Simulace Evropského parlamentu

Název příjemce Mladí demokraté, z. s.
Kraj realizace Praha
Simulace Evropského parlamentu má za cíl seznámit studenty středních a vysokých škol s institucionálním fungováním Evropské unie a poskytnout mladým lidem prostor pro debatu s…

Town Halls

Název příjemce U.S.Ambassador's Youth Council
Kraj realizace Praha
Town Halls je vzdělávací program obsahující interaktivní diskuzi o demokracii, bezpečnosti a svobodě s arm. gen. v. v. Petrem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem, jehož cílem je…

Společně proti povodním a suchu

Název příjemce Na jedné vlně, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je adaptace místní krajiny na klimatickou změnu a snížení dopadů bleskových povodní a dlouho trvajícího sucha. Chceme zapojit místní obyvatele a společně s nimi…

Digitalizace nadačního fondu Loďka

Název příjemce Nadační fond Loďka
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je vytvoření aplikace a databáze, ve kterém bude NF Loďka efektivně evidovat kontakty klientů, jimiž jsou rodiny z celé ČR postižené vážným onkologickým onemocněním…

ProEfekt

Název příjemce Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřen na posílení digitálních kompetencí zaměstnanců v práci s MS Office 365 a vytvoření plánu pro zavedení digitálních inovací k zefektivnění vnitřních procesů…

Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR

Název příjemce Business & Professional Women CR z.s.
Kraj realizace Praha
Řešíme srozumitelnější komunikaci vůči členkám a veřejnosti se zájmem o problematiku genderové nerovnosti v odměňování a postavení žen v práci. Analyticky posoudíme dvě hlavní…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Přihlášení k newsletteru