Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Digitalizace nadačního fondu Loďka

Název příjemce Nadační fond Loďka
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je vytvoření aplikace a databáze, ve kterém bude NF Loďka efektivně evidovat kontakty klientů, jimiž jsou rodiny z celé ČR postižené vážným onkologickým onemocněním…

Druhý krok k ERP systému

Název příjemce Slezská diakonie
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt umožní analýzu trhu firem nabízejících ERP systémy nezávislým IT expertem s cílem usnadnění výběru vhodného produktu ERP systému pro organizaci. Slezská diakonie usiluje o…

Lepší práce s kontakty v Aperiu

Název příjemce APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství
Kraj realizace Praha
Projekt řeší obtíže při komunikaci s klienty a podporovateli Aperia, způsobené nedostatečnou prací s kontakty. Tyto obtíže snižují úspěšnost spolupráce s nimi, zatěžují pracovnice…

Digitalizace dobrovolnictví v Armádě spásy v České republice

Název příjemce Armáda spásy v České republice, z. s.
Kraj realizace Praha
Žádáme o software (SaaS) pro efektivní správu dobrovolníků a dobrovolnic v naší organizaci. Propojujeme ji s celonárodním dobrovolnickým portálem vlnapomoci.cz pro jednoduché a…

Využití digitálních nástrojů pro správu a organizaci aktivit

Název příjemce FORTO, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je zvýšení efektivity administrace přihlášek účastníků na akce a tím zvýšení jejich dostupnosti většímu počtu zájemců se současným snížením administrativní zátěže.…

V Tamjdemu efektivněji - se Salesforce a online

Název příjemce Tamjdem, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Naším cílem je znásobit a lépe měřit dopad našich aktivit a efektivněji šířit své know-how v oblasti práce s dobrovolníky. Abychom toho dosáhli, je nutné nejdříve zefektivnit naše…

Digitalizace služeb v Modroklubíku

Název příjemce Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Kraj realizace Ústecký
Modroklubík je nově zřízený klub pro děti z klientských rodin a partnerských organizací ve věku od 6 do 15 let, jehož cílem je poskytnout dětem vhodné prostředí s vybavením pro…

Méně administrativy, více péče nemocným roztroušenou sklerózou

Název příjemce Oblastní charita Červený Kostelec
Kraj realizace Královehradecký
Domov sv. Josefa je jediné lůžkové zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou (RS) v ČR. Ročně obslouží až 400 klientů. Pomoc ale potřebuje mnohem více lidí. Tento fakt a…

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské

Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je zaměřen na zlepšení využití stávajících a nových IT technologií napříč Diecézní charitou ostravsko-opavskou (DCHOO), které povede k zefektivnění práce zaměstnanců v…

Digitalizace dobrovolnictví - Vlna pomoci v Ústeckém kraji

Název příjemce Dobrovolnické centrum, z.s.
Kraj realizace Ústecký
Žádáme o software (SaaS) pro efektivní správu dobrovolníků a dobrovolnic, propojujeme ji s celonárodním dobrovolnickým portálem Vlna pomoci CZ pro jednoduché a přehledné…

DIGITÁLNÍ PODPORA KREATIVNÍHO HNÍZDA

Název příjemce PROTEBE live, z.s.
Kraj realizace Karlovarský
Zlepšení digitálních kompetencí organizace a nastavení funkčních nástrojů a procesů v digitálním prostoru, které optimalizují fungování organizace podle požadavků současné…

Digitalizace Anabell v oblasti moderních způsobů prezentace a výuky

Název příjemce Centrum Anabell, z. ú.
Kraj realizace Jihomoravský
Hlavním smyslem projektu je implementovat digitalizaci v oblasti využití prezentačního nástroje prostřednictvím zapojení interaktivní tabule do edukace a poradenství, a to…

Digitalizace Zeměkoule, z.s.

Název příjemce Zeměkoule, z.s.
Kraj realizace Olomoucký
Cílem projektu Digitalizace Zeměkoule z. s. je zavést současné digitální nástroje a začít je využívat nejen pro komunikaci pracovníků mezi sebou, ale také k prezentaci aktivit…

Zvýšení hardwarové, softwarové a uživatelské bezpečnosti organizace Spirála Ostrava

Název příjemce Spirála Ostrava, z.ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Spirála Ostrava, z.ú. je významným poskytovatelem sociálních služeb lidem s duševním onemocněním a zaměstnávání v chráněných podmínkách lidí se zdravotním postižením na území…

Webové stránky jako informační portál i nástroj komunikace

Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Díky projektu získáme moderní webové stránky pro naši organizaci. Cílem je, aby sloužily jako informační portál a komunikační platforma s klienty, úřady, spolupracujícími…

Uživatelsky přístupná Sedmá generace

Název příjemce Hnutí DUHA - Sedmá generace
Kraj realizace Jihomoravský
Web spolku Sedmá generace (7.G), který vydává stejnojmenný společensko-ekologický časopis, se potýká s nedostatky, které ohrožují rozvoj soběstačnosti a udržitelnosti této…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Přihlášení k newsletteru