Na našem hlase záleží: zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve vězeňství

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 75042 EUR
Název příjemce RUBIKON Centrum, z.ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Česká republika má 4. nejvyšší míru uvěznění z EU. Recidiva je vysoká: 7 z 10 propuštěných se do vězení vrací. Lidé s
trestní minulostí čelí při integraci do společnosti mnoha překážkám a potýkají se s předsudky. Chceme posílit hlas této cílové
skupiny při prosazování systémových změn a tvorbě politik v trestní justici a vězeňství. Její osobní zkušenost je
nezastupitelná, ale prozatím zcela opomíjená. Připravíme skupinu lidí s trestní minulostí pro advokační práci a zapojíme je
do reforem systému trestní justice. Dobrou praxi budeme šířit. Využijeme zkušenost norského partnera Wayback.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru