LGBT+ Lives Get Better Together

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 85000 EUR
Název příjemce Prague Pride z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt „LGBT+ Lives Get Better Together“ se zaměřuje na zmocňování LGBT+ lidí prostřednictvím přímé podpory a rozvoje
jejich komunit. Hlavními nástroji pro změnu jsou aktivity v oblastech sociální péče, vzdělávání a volného času zaměřené
přímo na LGBT+ osoby a dále také vytváření strategických partnerství s dalšími organizacemi občanské společnosti za
účelem zlepšování kvality života těchto lidí. Projekt se zaměřuje i na komunikaci s většinovou společností a zlepšování jejího
vztahu k LGBT+ lidem a na podporu systémových změn v zájmu LGBT+ menšiny.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru