Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Za děti bez dluhů 2.0

Název příjemce TADY A TEĎ, o.p.s.
Kraj realizace Plzeňský
Dle dat Rejstříku zahájených exekucí bylo v ČR zahájeno desetitisíce exekucí na děti a mladé dospělé. Očekávaná novela NOZ a OSŘ přijatá v minulém roce měla nechvalnou raritu…

Za lepší a transparentnější odpadové hospodářství v Česku

Název příjemce ARNIKA-Program Toxické látky a odpady
Kraj realizace Praha
V ČR dlouhodobě existuje tlak průmyslové lobby na investování do dalších spaloven odpadů, místo do kapacit k udržitelnému hospodaření s odpady. To je však v rozporu s politikou…

Nespoutané řeky pro další generace

Název příjemce Arnika, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Kanál Dunaj-Odra-Labe je smutným dědictvím minulých vlád, které ho prosazovaly odborným názorům i obyvatelům navzdory. Ani novou vládou deklarované odstoupení od projektu…

InBáze - platforma pro občanskou participaci migrantů

Název příjemce InBáze, z. s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na nízkou míru zapojení obyvatel Prahy s migračním původem do veřejného dění (přibližně pětina obyvatel města, která není nijak politicky zastoupená a má omezené…

Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb

Název příjemce Společnost Podané ruce o.p.s.
Kraj realizace Jihomoravský
V r. 2020 žilo v ČR cca 45 tisíc osob problémově užívajících drogy (převážně ve věku 25-35 let) žijících v sociálním a zdravotním znevýhodnění. Programy zvyšující kompetence…

Bez PAStí - podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol

Název příjemce Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost
Kraj realizace Praha
V rámci projektu vznikne celorepubliková síť podpory dětí s poruchami autistického spektra a jejich rodičů. Hlavním cílem projektu je inspirovat se islandskou praxí začleňování…

Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ

Název příjemce Projekt Budoucnost z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků I. stupně základní školy, znevýhodněných zejména na základě jejich romského původu. Jeho obsahem je zdokonalení a implementace 3…

Kulturní centrum Provoz 2.0

Název příjemce Provoz z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Kulturní spolek Provoz vstoupil v roce 2020 do nové éry. Přestěhováním do centra města Ostravy započala jeho kompletní restrukturalizace a optimalizace. Součástí této etapy, která…

POSÍLENÝ HVOZD. Zvýšení kapacit lokální nevládní organizace s přesahem k rozšíření odborného záběru a budování aliancí v Ústeckém kraji v roce 2022 a 2023

Název příjemce Spolek Hvozd
Kraj realizace Ústecký
Projekt reaguje na typické potíže místních iniciativ ve vyloučených regionech a posiluje personální, odborné, advokační i finanční kapacity spolku věnujícího se v Českém…

Profi – Akademie pro mateřská centra

Název příjemce Síť pro rodinu, z.s.
Kraj realizace Praha
Mateřská centra sdružená v Síti pro rodinu spojuje záměr vytvářet otevřený a bezpečný prostor pro sdílení a svépomocné rodinné aktivity. Narážejí ale na nedostatečné odborné,…

Společně pro živou krajinu

Název příjemce Živá voda, z. s.
Kraj realizace Královéhradecký
Vytvořili jsme Model Živá krajina, ucelený step-by-step přístup k nápravě krajiny a obnovení jejího hydrologického režimu. Tento postup předáváme dále aktivním občanům jako…

Rovnost žen a mužů - co se můžeme naučit od Islandu?

Název příjemce Česká ženská lobby, o.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměřuje na zvýšení nízké míry genderové rovnosti v ČR. Cílem studijní cesty na Island, země s vynikajícími výsledky v oblasti ženských práv, je získat poznatky a…

Podpora sólo rodičů na komunitní úrovni - přenos dobré praxe mezi Českem a Norskem

Název příjemce APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství
Kraj realizace Praha
Projekt navazuje na aktuální Aperio projekt "Objev svůj hlas," (podpořen ACF) který vytvořil 9 neformálních regionálních sítí pro sólo rodiče v ČR, kteří vytvářejí své komunitní…

TechWatch: Zlepšení reakce na lidskoprávní výzvy v digitálním světě

Název příjemce Prague Centre for Media Skills
Kraj realizace Praha
Rostoucí vliv moderních technologií na lidská práva, zejména u zranitelných skupin, vyžaduje naléhavou pozornost. Projekt cílí na zvyšování povědomí a znalostí o dopadu…

Spojení pro Bezpečnost a Rovnost: Aktivní reakce na Terorismus a Nenávist ve Spolupráci Česka a Norska

Název příjemce Prague Pride, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt spojuje LGBT+ komunitu a širokou veřejnost v boji proti narůstající diskriminaci a nenávistným projevům. Snažíme se reagovat na alarmující nárůst hate speech na sociálních…

Práce s původci násilí - odborná stáž

Název příjemce Nomia, z.ú.
Kraj realizace Královehradecký
Výměna zkušeností s cílem porovnání vzdělávacích systémů v oblasti odborných praxí studentů oboru sociální práce a psychologie. Představení našich systémů, porovnání, vyhodnocení,…

Přihlášení k newsletteru