Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Zvýšení efektivity práce při poskytování osobní asistence prostřednictvím zlepšení znalostí v používání digitálních technologií

Název příjemce OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.
Kraj realizace Praha
Organizace poskytuje osobní asistenci v domácnostech seniorů a zdravotně postižených 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K evidenci poskytované péče a vyúčtování je používána on-line…

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské III.

Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je rozšíření cloudového serveru MS Azure do dvou vybraných oblastních charit a automatizace části procesů napříč organizací za využití nástroje PowerAutomate. Toto…

Metodologie sběru dat reuse center a nábytkových bank

Název příjemce Česká federace nábytkových bank a re-use center z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Cílem projektu je vytvořit standardizovanou metodu sběru dat z členských organizací Reuse federace, kdy v pravidelných intervalech budeme shromažďovat data, která budou mít…

Modernizace webových stránek ZO ČSOP KOSENKA

Název příjemce ZO ČSOP KOSENKA
Kraj realizace Zlínský
Weby jsou jeden z hlavních komunikačních kanálů našeho spolku ZO ČSOP KOSENKA. Současné stránky vznikly v devadesátých letech a je již vcelku technické složité je udržovat při…

Posílení IT dovedností a práce s klientskými daty v ONŽ

Název příjemce ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměří na zefektivnění a sjednocení práce s údaji o klientech v 5 regionálních poradnách ONŽ pro ženy a rodiny v nouzi. V rámci projektu připravíme vznik jednotné…

Posílení IT kapacit neziskové organizace Hojnost z.s.

Název příjemce HOJNOST z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Jsme nezisková organizace podporující aktivní přístup občanů k péči o životní prostředí a ke společnosti, v níž žijeme. Spotřebitele a zemědělce zapojujeme do tvorby udržitelných…

Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci

Název příjemce Achilleus z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zvýšení efektivity komunikace a činnosti v rámci organizace a tím pádem zkvalitnění poskytovaných služeb klientům pacientské organizace. Zároveň očekáváme…

Cesta k efektivitě

Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zdokonalit a zefektivnit řízení projektů a činností organizace a fundraisingu. V průběhu roku realizujeme v 6 různých službách až 20 projektů různého rozsahu.…

Využití digitálních nástrojů pro správu aktivit

Název příjemce ProJudo z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je cíleně a efektivněji používat digitální nástroje pro činnost naší organizace. Prostřednictvím zdokonalení našich služeb v digitální oblasti chceme rozšířit…

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské II.

Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je zlepšit využití stávajících IT technologií vedoucích k zefektivnění práce zaměstnanců napříč organizací a také posun, vývoj a institucionalizace. V rámci…

Rozvíjíme komunikaci v hospici

Název příjemce Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt zlepší komunikaci Hospice sv. Zdislavy s dárci, partnery, přáteli, pomocníky a dobrovolníky. Efektivní a správně nastavená komunikace je základem pro jakýkoli vztah. V…

Využívání technologií v organizaci O děti postaráno z.s. ke vzdělávání žen před návratem do práce po rodičovské dovolené

Název příjemce O děti postaráno z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Smyslem projektu je proškolit pět zaměstnanců organizace O děti postaráno z.s. ve využívání již jim dostupných nástrojů a začít je lépe a aktivněji využívat k nabídce svých služeb…

Rodič jako advokační pracovník

Název příjemce Sipora, z.ú.
Kraj realizace Olomoucký
Projekt bude zaměřen na vytvoření pozice advokačního pracovníka mezi rodinami, které pečují o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním znevýhodněním - mentálním znevýhodněním nebo…

Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita

Název příjemce Česká asociace streetwork, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt prosazuje financování, podporu a realizaci tréninkového zaměstnávání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - sociálně vyloučené. Metoda TZ je funkční a potřebná, avšak není u…

Pheňora v Ostravě

Název příjemce Beleza - Mamaclub, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je adresován Romům v SVL neboť klíčovým faktorem jejich generační chudoby je školní i profesní neúspěšnost a absence rodičovských kompetencí. Ty jsou příčinou velmi…

Společný život

Název příjemce Loli Ruža z.s.
Kraj realizace Plzeňský
Spolek Loli Ruža z.s., chce vytvořit komunitní prostor pro setkávání lidí z naší obce. Pro pořádání kulturních a společenských akcí, workshopů a přednášek pro děti a mládež, ale…

Přihlášení k newsletteru