Rozvíjíme komunikaci v hospici

Období realizace 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Udělená částka 3000 EUR
Název příjemce Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Kraj realizace Liberecký
Anotace projektu

Projekt zlepší komunikaci Hospice sv. Zdislavy s dárci, partnery, přáteli, pomocníky a dobrovolníky. Efektivní a správně nastavená komunikace je základem pro jakýkoli vztah. V minulosti probíhala zásadní komunikace pouze osobně. Vztahy stály na pravidelném setkávání, které pandemie onemocnění Covid-19 znemožnila. Ukázalo se, že je třeba zlepšit on-line komunikaci. Jsme přesvědčení, že díky projektu získáme kvalitní nástroj pro cílenou a strukturovanou mailovou komunikaci, který nám, ve spojitosti s osobními setkáními, umožní budovat, zachovávat a rozvíjet kontakty a partnerství.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru