Rodič jako advokační pracovník

Období realizace 1. 1. 2023 - 30. 6. 2023
Udělená částka 2993 EUR
Název příjemce Sipora, z.ú.
Kraj realizace Olomoucký
Anotace projektu

Projekt bude zaměřen na vytvoření pozice advokačního pracovníka mezi rodinami, které pečují o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním znevýhodněním – mentálním znevýhodněním nebo PAS, žijícím v ORP Jeseník. Rodič získá zaškolení v oblasti advokační práce a bude mít k dispozici odbornou podporu. Jeho prací bude depistáž, zmapování populace v daném místě. Na základě vytvořeného výzkumného nástroje (dotazník nebo hloubkové rozhovory) bude proveden sběr dat o potřebách pečujících rodin. Ty pak následně poslouží jako argument do advokační strategie, která bude výstupem projektu.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru