Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita

Období realizace 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Udělená částka 40000 EUR
Název příjemce Česká asociace streetwork, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt prosazuje financování, podporu a realizaci tréninkového zaměstnávání pro znevýhodněné skupiny obyvatel – sociálně vyloučené. Metoda TZ je funkční a potřebná, avšak není u nás pro naší cílovou skupinu součástí systému veřejných politik a proto není financována ani podporována. Advokační prací na úrovni samospráv i na celostátní úrovni chceme toto změnit. Advokační prací, realizací kulatých stolů a konference a mediální kampaní se obracíme na stakeholdery a odbornou veřejnost s cílem pracovat na potřebné legislativě a spojit tréninková pracoviště v silnou odbornou i lobbující platformu.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru