Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Posilování spolupráce české a lichtenštejnské LGBT+ komunity

Název příjemce Prague Pride, z.s.
Kraj realizace Praha
LGBT+ lidé v ČR stále čelí nerovnosti a diskriminaci. Neexistují rovná práva v manželství ani legislativě. Proto bychom rádi zasíťovali, načerpali zkušenosti a vzájemně se…

Podpora digitalizace

Název příjemce Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
Kraj realizace Ústecký
Obsahem projektu je pořízení digitálních nástrojů pro efektivnější práci, organizaci aktivit a spolupráce s externisty. Dále vytvoření nástrojů a platforem pro poskytování služeb…

DIGI-IMPACT - Transformace organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti digitalizace

Název příjemce EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. prochází vnitřní transformací, jejíž nedílnou součástí je podpora digitalizace, od které si slibujeme zvýšení efektivity práce pracovníků…

Digitalizace Domácího hospice Athelas – softwarové řešení pro péči o dárce, pro získávání darů a CRM

Název příjemce Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie
Kraj realizace Jihočeský
Domácí hospic Athelas poskytuje své služby již od roku 2014. Jelikož podpora získaná od zdravotních pojišťoven, města a kraje pokrývá pouhou polovinu našeho rozpočtu, jsme nuceni…

RED (Rytmus efektivně & digitálně)

Název příjemce Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Kraj realizace Středočeský
Projekt RED reaguje na dynamický rozvoj organizace, vícezdrojové financování a s tím spojený nárůst objemu administrace a řízení. Hlavním cílem projektu je pomocí vhodných…

Charita v digitálním světě

Název příjemce Charita Český Těšín
Kraj realizace Moravskoslezský
Charita Český Těšín je organizace, která zaměstnává více než 150 zaměstnanců v městech Český Těšín, Havířově, Karviné a v přilehlých obcích. Práce v charitě je různorodá a mnohdy…

Zavedení informačního systému pro správu organizace

Název příjemce Podané ruce - osobní asistence
Kraj realizace Moravskoslezský
Naše organizace si klade za cíl posílit svou konkurenceschopnost a efektivitu využíváním moderních informačních technologií. Projekt "Zavedení informačního systému pro správu…

Digitalizací k rozvoji Charity Jablunkov

Název příjemce Charita Jablunkov
Kraj realizace Moravskoslezský
Charita Jablunkov je malé nezisková organizace, která se snaží v rámci svých možností neustále rozvíjet. S tím souvisí i potřeba větší digitalizace organizace, jedině tak může…

DigiKlíč

Název příjemce K srdci klíč, o.p.s.
Kraj realizace Ústecký
V projektu DigiKlíč bychom se chtěli zaměřit na digitalizaci neziskové organizace K srdci klíč o.p.s. Cílem projektu je cíleně a efektivněji využívat digitální nástroje pro práci,…

Kolping Cloud

Název příjemce Kolpingovo dílo České republiky z.s.
Kraj realizace Vysočina
Díky podpoře v rámci programu Techsoup využívá naše organizace za zvýhodněných podmínek produkty firmy Microsoft. Před několika lety jsme vybudovali náš intranet na bázi Microsoft…

Digitální podpora provozu Centra duševního zdraví pro děti a mladistvé

Název příjemce Pro zdraví 21 z.ú.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zefektivnění a optimalizace procesů Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty (dále jen CDZ-D). Reaguje na specifické potřeby v oblasti evidence klientů, …

Therappic - rozšíření stávající softwarové databáze

Název příjemce SOS dětské vesničky, z.s.
Kraj realizace Praha
V r. 2020 jsme zavedli elektron. databázi Therappic pro záznam práce s klienty a vybrané činn. pracovníků.  Aplikace je přístupná odkudkoliv s připojením na internet. S jejími…

Síť pomoci a podpory rodin

Název příjemce Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Kraj realizace Zlínský
EDUCO má zavedené technologické nástroje na určité úrovni (SalesForce, ES Highlander, NAS server, web, FB a Instagram). Nicméně na rozvoj chybí organizaci finance. Pro…

Brandýský Matýsek - Snáze pro nás i pro vás

Název příjemce Brandýský Matýsek z.s.
Kraj realizace Středočeský
Projekt cílí na získání a efektivní využívání nových a rozvoje stávajících digitálních nástrojů pro práci uvnitř i vně organizace. Změny se projeví v lepším fungování pracovních…

Informační a docházkový systém spolku Rosteme s dětmi

Název příjemce Rosteme s dětmi, z. s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Spolek Rosteme s dětmi vznikl v roce 2016 v Beskydech a založil Lesní klub Jasánek. Postupně se rozrostl o školní partu Jasan a druhou větev pro předškolní děti, Jasněnku.…

Digitalizace POINT Milovice

Název příjemce POINT Milovice z.ú.
Kraj realizace Středočeský
Účelem projektu je digitalizace organizace POINT Milovice z. ú. Organizace vznikla v roce 2021 jako nová organizace. Za jejím založením stáli lidé, kteří v regionu již působili v…

Přihlášení k newsletteru