Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Spirála Ostrava stabilnější díky evaluaci

Název příjemce Spirála Ostrava, z.ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Spirála Ostrava je poskytovatelem sociálních služeb a chráněného zaměstnávání lidem s duševním onemocněním na území Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je získat ucelenou…

Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II.

Název příjemce Borůvka Praha o.p.s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je rozvoj a posílení kapacit organizace Borůvka Praha o.p.s., která pomáhá lidem s tělesným postižením, v následujících oblastech: PR a marketing, budování oblasti…

Posílení Skutečně zdravé školy

Název příjemce Skutečně zdravá škola, z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Program Skutečně zdravá škola je nástroj pro zlepšení stravování a vzdělávání o zdravém a udržitelném stravování ve školách, s dopadem na zdraví, životní prostředí, místní…

Právo ohrožených dětí na svůj životní příběh

Název příjemce Nadační fond La Vida Loca
Kraj realizace Praha
Projekt podpoří budování zdravé identity u dětí 0-6 let vyrůstajících v náhradních rodinách nebo rodinách vyloučených z hlavního společenského proudu. Každé dítě má právo znát…

Cesta k Centru pro oběti sexuálního násilí

Název příjemce proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na proměnu organizace související se vznikem prvního specializovaného Centra pro oběti sexuálního násilí v ČR. S tím se pojí zásadní provozní, personální a…

STARTUJEME DIZAJNPARK

Název příjemce PROTEBE live, z.s.
Kraj realizace Karlovarský
Už máme něco za sebou, rosteme a potřebujeme něco většího. Karlovým Varům dlouhodobě chybí komunitní - kreativní centrum. Nikdo ho za nás nikdo nevytvoří, a tak ho startujeme sami…

Posílení kapacity organizace Instand, z.ú. prostřednictvím zvýšení kompetencí zaměstnanců a posílením spolupráce s veřejnou správou

Název příjemce Dobrovolnické centrum INSTAND, z.ú.
Kraj realizace Karlovarský
Projekt je zaměřen na pracovníky, spolupracovníky organizace a dobrovolníky. Cílem je zvýšení kompetencí a kapacit organizace prostřednictvím vzdělávání pracovníků, tvorba…

Globální témata napříč předměty

Název příjemce ARPOK, o.p.s.
Kraj realizace Olomoucký
V současné době jsou globální témata na školách předávána žákům odděleně v rámci jednotlivých výuk. předmětů. Naším cílem je podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto…

Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v demokratickém procesu v ČR

Název příjemce Centrum demokratického vzdělávání, z. ú.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na aktuální společenskou realitu v ČR a chce přispět k prevenci populismu a demokratického úpadku aktivizací organizací občanské společnosti a sdružení cizinců.…

Kulturní centrum Provoz 2.0

Název příjemce Provoz z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Kulturní spolek Provoz vstoupil v roce 2020 do nové éry. Přestěhováním do centra města Ostravy započala jeho kompletní restrukturalizace a optimalizace. Součástí této etapy, která…

POSÍLENÝ HVOZD. Zvýšení kapacit lokální nevládní organizace s přesahem k rozšíření odborného záběru a budování aliancí v Ústeckém kraji v roce 2022 a 2023

Název příjemce Spolek Hvozd
Kraj realizace Ústecký
Projekt reaguje na typické potíže místních iniciativ ve vyloučených regionech a posiluje personální, odborné, advokační i finanční kapacity spolku věnujícího se v Českém…

Profi – Akademie pro mateřská centra

Název příjemce Síť pro rodinu, z.s.
Kraj realizace Praha
Mateřská centra sdružená v Síti pro rodinu spojuje záměr vytvářet otevřený a bezpečný prostor pro sdílení a svépomocné rodinné aktivity. Narážejí ale na nedostatečné odborné,…

Česká federace nábytkových bank a reuse center

Název příjemce DialogCB, z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt řeší vznik sítě reuse center a nábytkových bank napříč ČR s cílem prevence vzniku odpadu. Tvoříme platformu, na které aktivní provozovatelé mohou síťovat, vzájemně…

Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání

Název příjemce ZeMěŠkola z.s.
Kraj realizace Ústecký
Současnou izolovanost iniciativ v oblasti svobodných demokratických škol projekt řeší propojením a posílením těchto škol v partnerství, kde za odborné asistence vytvoří strategii…

Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ

Název příjemce Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s.
Kraj realizace Praha
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (dále AUOV), která sdružuje stovky a podporuje tisíce učitelů věnujících se občanskému vzdělávání (OVz) na ZŠ a SŠ -…

Je smrt školou povinná? - téma závěru života v českých školách

Název příjemce Cesta domů, z.ú.
Kraj realizace Praha
Většina lidí si přeje zemřít doma, avšak většině z nás se toto přání nesplní. Cesta domů se už 20 let snaží změnit způsob, jakým se v ČR umírá. Provozuje domácí hospic a věnuje se…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Přihlášení k newsletteru