Zvýšení efektivity práce při poskytování osobní asistence prostřednictvím zlepšení znalostí v používání digitálních technologií

Období realizace 1. 9. 2023 - 30.04.2024
Udělená částka 3541 EUR
Název příjemce OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Organizace poskytuje osobní asistenci v domácnostech seniorů a zdravotně postižených 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K evidenci poskytované péče a vyúčtování je používána on-line aplikace eQuip fy Software produktion s.r.o. Záznamy do SW jsou však stále pořizovány na základě listinných dokladů. Také popisy průběhu péče o klienta jsou vedeny papírově. Cílem projektu je zvýšit dovednost zaměstnanců školením práce v SW a využitím mobilní aplikace eQuip zápisník, který umožní zaznamenat výkony v terénu. Tím dojde ke snížení administrativy a více času budou moci zaměstnanci věnovat klientům.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru