Podpoříme první projekty věnující se systémovým změnám

13. 2. 2020

Máme radost, že v programu Active Citizens Fund můžeme podpořit první projekty zaměřené na systémové změny. Změnit systém, to chce odvahu!

Seznam všech projektů si můžete stáhnout zde.

Podpořené projekty se zaměří na advokační a watchdogové aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin a občanské vzdělávání a mediální gramotnost a dostanou podporu ve výši od 100 000 do
250 000 eur. Grantisté Active Citizens Fund se budou zabývat například dopady klimatické změny a projevy klimatické krize, migrační, azylovou a integrační politikou a legislativou, bytovou nouzí, předškolním vzděláváním, genderovou rovností nebo vzděláváním seniorů.

Do výzvy na systémové granty se přihlásilo celkem 53 projektů. Prvním milníkem pro ně byla listopadová formální kontrola, kterou prošlo celkem 51 projektů. Ty pak byly obodovány jednotlivými hodnotiteli a hodnotitelkami a zaslány do hodnoticích komisí. S členy a členkami komisí jsme pak strávili celý leden, diskutovali jsme nad podanými projekty a nakonec jsme vybrali 13 z nich, které budou následující 3-4 roky pracovat na systémových změnách.

Diskuse nad jednotlivými projekty byly dlouhé, zajímavé a někdy hodně náročné, ale z vybraných projektů máme radost. Budoucím grantistům gratulujeme a přejeme jim hodně vytrvalosti v prosazování systémových změn. Děkujeme také všem, kdo podali svůj projekt do výzvy na systémové granty.

Složení hodnoticích komisí najdete v tomto dokumentu.

Přihlášení k newsletteru