Projekty

 

SYSTÉMOVÉ GRANTY: Na výsledky systémových grantů se můžete podívat zde. Zveřejnili jsme také složení hodnoticích komisí. První projekty podpořené v rámci výzvy na systémové změny začneme financovat v březnu 2020. Výsledky k základním grantům zveřejníme v polovině března.

Také napjatě očekáváme žádosti o grant v rámci Fondu bilaterální spolupráce, kde jsme již podpořili jeden projekt.

Pokud vás zajímají projekty ze zahraničí, můžete se podívat, kdo získal podporu na Slovensku.

Globální témata napříč předměty

Název příjemce ARPOK, o.p.s.
Kraj realizace Olomoucký
V současné době jsou globální témata na školách předávána žákům odděleně v rámci jednotlivých výuk. předmětů. Naším cílem je podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto…

Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ

Název příjemce Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s.
Kraj realizace Praha
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (dále AUOV), která sdružuje stovky a podporuje tisíce učitelů věnujících se občanskému vzdělávání (OVz) na ZŠ a SŠ -…

Je smrt školou povinná? - téma závěru života v českých školách

Název příjemce Cesta domů, z.ú.
Kraj realizace Praha
Většina lidí si přeje zemřít doma, avšak většině z nás se toto přání nesplní. Cesta domů se už 20 let snaží změnit způsob, jakým se v ČR umírá. Provozuje domácí hospic a věnuje se…

JSNS – Rozvoj mediálního vzdělávání na základnách školách prostřednictvím audiovizuálních materiálů

Název příjemce Člověk v tísni, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřen na rozvoj mediálního vzdělávání (MV) na ZŠ v ČR. JSNS řadí MV mezi své priority a vyučující na více než 4000 českých škol jsou s našimi materiály zvyklí…

Debatní program pro žáky základních škol

Název příjemce Asociace debatních klubů, z.s.
Kraj realizace Praha
Podpora extremistických a populistických stran mezi mladými lidmi v České republice neustále roste. Příčinou je nedostatečná orientace vzdělávacího systému na kritické myšlení,…

Mezigenerační mosty, aneb tvůrčí cestou blíž

Název příjemce Metaculture, z.s.
Kraj realizace Praha
Boříme mýty, že komunikace mladé generace s tou nejstarší je problém. Naopak. Doplňují se, dokáží spolu kreativně tvořit a navzájem se inspirovat. Ztvárňujeme současná životní…

Bezpečně na internetu - program pro pedagogy ZŠ

Název příjemce Via Lucis Praha, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt přispívá k rozvoji mediální gramotnosti pedagogů ZŠ. Výzkumy totiž ukazují, že nízkou mediální gramotnost nemají pouze žáci, ale rovněž pedagogové českých škol. Projektem…

Učící se škola

Název příjemce Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je důležitý pro spolupráci a společné učení pedagogů ve školách. Pokud pedagogové neumí spolupracovat, pak tuto dovednost nemohou naučit ani své žáky, a přitom schopnost…

Reálné problémy virtuálního světa

Název příjemce Portus Prachatice, o.p.s
Kraj realizace Jihočeský
Cílenými semináři s prvky zážitkové pedagogiky a programy certifikované primární prevence chceme pedagogům a mladým lidem nabídnout a dát do rukou praktické nástroje pro ověřování…

Mediální prostor je výzvou

Název příjemce RADKA z. s.
Kraj realizace Ústecký
Z různých medií se na nás hrne spousta informací a jen málo kdo se dokáže zorientovat a poznat, které jsou pravdivé a které nikoliv. Projektem zvýšíme kompetence cílových skupin v…

Samet na školách 2.0

Název příjemce Díky, že můžem, z. s.
Kraj realizace Praha
Samet na školách přináší do škol motiv 17. listopadu jako zastřešující linku pro řadu dalších témat a hodnot, které s tímto datem neodmyslitelně souvisí – jako jsou svoboda,…

Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen

Název příjemce Fórum 50 %, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Zkušenosti žen a mužů se liší a je nezbytné, aby ženy napříč různými společenskými skupinami byly veřejně aktivní a mohly konkrétní politiky ovlivňovat. Názorová rozmanitost (a…

Škola pomáhá ohroženým dětem

Název příjemce Society for All, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je podpořit školy v ČR v tom, aby uměly reagovat na potřeby ohrožených dětí a hájit jejich práva, a to prostřednictvím implementace systému PBIS, který děti aktivně…

Veřejnou diskuzí až k projektu venkovního altánu v komunitní zahradě

Název příjemce Moravičanské okrašlovaci spolek
Kraj realizace Olomoucký
V rámci další fáze komunitního projektu revitalizace Farských zahrad chceme společnou diskuzí s veřejností, místní i odbornou, připravit podklady pro vznik projektu venkovní…

Živé vnitrobloky - samospráva v hlavní roli

Název příjemce Bieno z. s.
Kraj realizace Praha
Volby do zastupitelstev městských částí Prahy a zastupitelstva hl. m. Prahy jsou vynikající příležitost pro pozvednutí tématu oživení vnitrobloků a s tím souvisejících…

Tady žiju, tady volím!

Název příjemce Spolek pro integraci menšin
Kraj realizace Praha
Smyslem projektu "Tady žiju, tady volím!” je posílení občanského uvědomění a volební aktivizace minimálně 120 lidí z vyloučených romských lokalit především Žatecka v rámci…

Přihlášení k newsletteru