Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 83564 EUR
Název příjemce Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (dále AUOV), která sdružuje stovky a podporuje tisíce učitelů věnujících se občanskému vzdělávání (OVz) na ZŠ a SŠ
– přispěje k zachování a rozvoji občanského vzdělávání na úrovni národních vzdělávacích politik;
– zajistí účinnou metodickou podporu pro výuku cíleně vybraných aktuálních a kontroverzních témat OVz na ZŠ a SŠ;
– posílí profesní kompetence vybraného vzorku učitelů OVz a vytvoří chybějící profesní standard učitele OVz;
– vytvoří strategii vlastního rozvoje
ve spolupráci či partnerství s řadou organizací významných pro OVz a NNO.

Zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru