Škola pomáhá ohroženým dětem

Období realizace 1. 3. 2020 - 31. 8. 2023
Udělená částka 247 627 EUR
Název příjemce Society for All, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Anotace projektu

Cílem projektu je podpořit školy v ČR v tom, aby uměly reagovat na potřeby ohrožených dětí a hájit jejich práva, a to prostřednictvím implementace systému PBIS, který děti aktivně zapojuje při utváření prostředí školy. Systém bude odpilotován a adaptován na české podmínky na 3 ZŠ s vyšším podílem ohrožených dětí. Na systémové úrovni je pak cílem začlenit principy PBIS do vzdělávacích obsahů budoucích učitelů v rámci VŠ a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt bude realizován s partnery Vteřina poté, z.s. a Mimo domov, z.s., kteří se zaměřují na obhajobu práv ohrožených dětí. Více na https://www.pbiscr.cz/cs/

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie: Jak dlouhodobě udržet pozitivní změny
Stránka projektu https://www.pbiscr.cz/cs/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru