Debatní program pro žáky základních škol

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 39510 EUR
Název příjemce Asociace debatních klubů, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Podpora extremistických a populistických stran mezi mladými lidmi v České republice neustále roste. Příčinou je nedostatečná orientace vzdělávacího systému na kritické myšlení, mediální gramotnost a výchovu k aktivnímu občanství. Cílem projektu je rozšířit na základních školách debatování jako metodu neformálního vzdělávání, která prokazatelně rozvíjí schopnost kritického myšlení i demokratické hodnoty účastníků. Obsahem projektu je pořádání debatních turnajů a vzdělávacích workshopů pro žáky i učitele, které rozvinou jejich dovednosti a hodnotový systém.

Zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru