Cesta k efektivitě

Období realizace 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Udělená částka 2962 EUR
Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Anotace projektu

Cílem projektu je zdokonalit a zefektivnit řízení projektů a činností organizace a fundraisingu. V průběhu roku realizujeme v 6 různých službách až 20 projektů různého rozsahu. Abychom mohli služby poskytovat kvalitně a kontinuálně, je třeba projekty efektivně řídit, a také finančně zajistit. Tyto činnosti kladou velké nároky na management organizace i vedoucí služeb. Chceme využít možnosti digitálních služeb pro efektivnější řízení práce a fundraisingu. Lidé na vedoucích pozicích a v operativě se budou moci vice věnovat zkvalitnění přímé práce, péči o lidské zdroje nebo rozvoji organizace.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast Lidská práva
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru