Metodologie sběru dat reuse center a nábytkových bank

Období realizace 1. 9. 2023 - 30.04.2024
Udělená částka 4000 EUR
Název příjemce Česká federace nábytkových bank a re-use center z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Anotace projektu

Cílem projektu je vytvořit standardizovanou metodu sběru dat z členských organizací Reuse federace, kdy v pravidelných intervalech budeme shromažďovat data, která budou mít výpovědní hodnotu nejen o množství odpadu, které se odpadem nestalo, ale i o sociálně prospěšném dopadu reuse center a nábytkových bank. Díky realizaci tohoto projektu získáme konkrétní informace o potenciálu reuse provozů, jakožto účinných nástrojů cirkulární ekonomiky, a tyto informace budou sdíleny nejen dovnitř organizace, ale také podkladem pro komunikaci benefitů s municipalitami a orgány státní správy.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru