Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci

Období realizace 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Udělená částka 2955 EUR
Název příjemce Achilleus z. s.
Kraj realizace Středočeský
Anotace projektu

Cílem projektu je zvýšení efektivity komunikace a činnosti v rámci organizace a tím pádem zkvalitnění poskytovaných služeb klientům pacientské organizace. Zároveň očekáváme zlepšení digitálních dovedností zaměstnanců a dobrovolníků organizace.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru