Posílení IT dovedností a práce s klientskými daty v ONŽ

Období realizace 1. 9. 2022 - 30. 6. 2023
Udělená částka 2560 EUR
Název příjemce ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt se zaměří na zefektivnění a sjednocení práce s údaji o klientech v 5 regionálních poradnách ONŽ pro ženy a rodiny v nouzi. V rámci projektu připravíme vznik jednotné sdílené databáze pro vedení údajů o klientech. Zároveň proškolíme zaměstnance ONŽ v programu excel, ve kterém bude databáze vytvořena, tak aby byli schopní s ní efektivně pracovat. Databáze v budoucnu zjednoduší práci s údaji pro přímé pracovníky i vedoucí zaměstnance, umožní data lépe statisticky zpracovávat, vyhodnocovat dopad služeb, ale i prezentovat služby a organizaci navenek. Projektem podpoříme 20 zaměstnanců ONŽ.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru