Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské III.

Období realizace 1. 9. 2023 - 30.04.2024
Udělená částka 3976 EUR
Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Cílem projektu je rozšíření cloudového serveru MS Azure do dvou vybraných oblastních charit a automatizace části procesů napříč organizací za využití nástroje PowerAutomate. Toto povede k lepšímu zabezpečení dat, snížení administrativní zátěže, k zefektivnění a přehlednosti evidence procesů jako je např. docházka, nepřítomnost, služební cesty, výběrové řízení apod. Předpokládáme, že možnost automatizace procesů bude nabídnuta všem 18 oblastním charitám dle jejich aktuálního zájmu.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru