Action Now

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 85000 EUR
Název příjemce Jihomoravské dobrovolnické centrum z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu

Projektem, který předkládáme, chceme posílit a zlepšit potenciál, který v Brně, potažmo v Jihomoravském kraji, v oblasti dobrovolnictví vidíme. Nabízíme řešení aktuálních problémů: koncepčení práce v regionu, oslovování nových dobrovolníků, potřeba profesionalizace organizací při práci s dobrovolníky, síťování a společný event. Jako zásadní vidíme informování veřejnosti o činnosti NNO, porozumění práce a významu neziskového sektoru veřejností a zapojování veřejnosti do aktivit v místní komunitě.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru