Young Caritas Advocates

Období realizace 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 84998 EUR
Název příjemce Charita Česká republika
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Young Caritas Advocates je projekt, který cílí primárně na mladé lidi ve věku 16 – 20 let, kterým chce do září 2023 předat komunikační a advokační dovednosti potřebné pro aktivní občanství. Výsledkem budou mladí lidé, kteří budou rozumět konceptu udržitelného rozvoje, dokáží identifikovat nedostatky v jejich okolí a budou schopni navrhnout zlepšení. Samostatně naplánují a zrealizují osvětovou akci pro veřejnost a povedou dialog na téma UR s osobami, které mají rozhodovací pravomoci. Projekt zapojí také zástupce místních samospráv, odkud budou účastníci Young Caritas Advocates pocházet.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru