InBáze - platforma pro občanskou participaci migrantů

Období realizace 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Udělená částka 72772 EUR
Název příjemce InBáze, z. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt reaguje na nízkou míru zapojení obyvatel Prahy s migračním původem do veřejného dění (přibližně pětina obyvatel města, která není nijak politicky zastoupená a má omezené možnosti hájit svá práva). Provedeme průzkum potřeb cílové skupiny v této málo prozkoumané oblasti, budeme podporovat stávající a vytvářet nové příležitosti k zapojování (spolu s MHMP vytvoříme platformu pro participaci migrantů, budeme podporovat aktivní skupiny v akceleračním programu a jednotlivce během mentoringů a poradenství). Zaměříme se na posilování vnitřních kapacit a občanských kompetencí cílové skupiny.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Příběh jedné (ne)občanské iniciativy
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru