AmariZor/Vlastní síla

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023
Udělená částka 35559 EUR
Název příjemce Slovo 21, z. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt řeší problém téměř nulové účasti Romů ve veřejném dění a jejich aktivní postavení ve společnosti. http://www.slovo21.cz/extensions/bidaripen-s-odva/870-vysledek-iii

Cílem projektu je podpořit Romy aby se, vlastní silou, stali aktivními občany a ovlivňovali rozhodující procesy na lokální úrovni a to ve spolupráci s místní samosprávou. Cílovou skupinou je 45 Romů ze třech měst ČR.

Aktivity projektu: kampaň – komunální volby, spolupráce s místní samosprávou, 18 setkávání komunit, 3 veřejné akce, 3 setkání – výměna zkušeností, 2 setkání – diseminace dobré praxe.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie: Slovo 21/Manushe, komunitní organizování projekt AmariZor
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru